Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Na ubiegłotygodniowym posiedzeniu Fed podniósł docelowy przedział dla wahań stopy funduszy Rezerwy Federalnej o 25pb do [5,25%; 5,50%], co było zgodne z naszą prognozą i oczekiwaniami rynku.

Komunikat nie zmienił się istotnie w porównaniu do czerwcowego posiedzenia. Fed podtrzymał swoją deklarację, zgodnie z którą będzie monitorował napływające informacje z amerykańskiej gospodarki i ich implikacje dla perspektyw polityki pieniężnej.Podczas konferencji prasowej po posiedzeniu szef Rezerwy Federalnej J. Powell stwierdził, że polityka pieniężna Fed nie była do tej pory na tyle restrykcyjna, aby osiągnąć pożądany efekt. Powtórzył również, że kolejne decyzje Fed będą wynikać z napływających danych. Dał do zrozumienia, że proces dezinflacji wymaga, aby aktywność gospodarcza przez pewien czas pozostawała na obniżonym poziomie. W konsekwencji silniejszy wzrost PKB prowadzący do narastania presji inflacyjnej może być podstawą do dalszego zacieśnienia polityki pieniężnej. Podtrzymujemy nasz scenariusz, zgodnie z którym lipcowa podwyżka stóp procentowych w USA kończy cykl zacieśniania polityki pieniężnej w USA.

 

ZOBACZ RAPORT

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!