Podsumowanie wydarzeń

Na spotkaniu z Magdaleną Kruszewską, Prezes Sanofi w Polsce, rozmawialiśmy o wyzwaniach dla branży farmaceutycznej

<p style="text-align: justify;">Październikowe Rendez-Vous Biznesu odbyło się w siedzibie Sanofi, przy ulicy Bonifraterskiej w Warszawie. Podczas spotkania, Prezes Sanofi w Polsce, Magdalena Kruszewska, opowiadała o strategicznych celach firmy, jak również o wyzwaniach, którym stawiała czoła przez ostatni rok, kierując firmą.</p>

>

Na pocz?tku spotkania, Monika Constant przedstawiła cele CCIFP na najbliższe miesi?ce, a następnie poprowadziła rozmowę  z Magdalen? Kruszewsk? na temat działalności firmy Sanofi, jej wartości i planów strategicznych.

Prezes Sanofi w Polsce opowiadała w dużej mierze o działalności na Podkarpaciu, o zakładzie produkcyjnym w Rzeszowie, który jest jednym z najnowocześniejszych w Polsce i w który Sanofi nieustannie inwestuje. Jest on prowadzony z ogromnym poszanowaniem dla środowiska i zatrudnia wiele młodych osób, a także całe rodziny od pokoleń.  Duch przedsiębiorczości jaki od pocz?tku był w Sanofi leży u podstaw naszego sukcesu - mówiła Magdalena Kruszewska.

Z pocz?tkiem tego roku Sanofi w Polsce jak i na świecie przemodelowało swoj? strategię biznesow? i wdrożyło now? strukturę, bior?c pod uwagę ogólnoświatowe trendy w branży farmaceutycznej. Ważnym punktem rozmowy były również  kierunki w działalności badawczo-rozwojowej Sanofi. W tym kontekście Prezes Sanofi w Polsce podjęła również temat Polski jako kraju innowacyjnego, a także Planu Morawieckiego.

Nie sposób było pomin?ć obszar Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, w którym firma Sanofi jest bardzo aktywna, także w ramach Izby i jej Komitetu CSR.

Po rozmowie wszyscy uczestnicy spotkania mieli okazję uczestniczyć w części koktajlowej, nawi?zać nowe kontakty biznesowe w nieformalnej atmosferze przy lampce wina.

Bardzo dziękujemy firmie Sanofi za wspaniałe przyjęcie.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Dobry start procentuje

Czy to firmy maja zabiegać o najlepszych kandydatów, czy też najlepsi kandydaci o firmy? Pytanie to staje się znaczące, bo na rynek pracy wchodzi tzw....

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!