Na majowym Rendez-Vous Biznesu debatowaliśmy na temat Funduszy unijnych dla przedsiębiorców

<p style="text-align: justify;">Na majowym Rendez-Vous Biznesu, które odbyło się we wtorek 5 maja w hotelu Novotel Warszawa Centrum, debatowaliśmy na temat „Fundusze unijne motorem rozwoju gospodarki – perspektywa 2014-2020”. Na spotkaniu zjawiło się 70 przedstawicieli firm stowarzyszonych w CCIFP.</p>

>

Mieliśmy zaszczyt gościć dwóch wybitnych ekspertów w zakresie tematyki funduszy unijnych:  

Pawła Orłowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

oraz Mariusza Frankowskiego, p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

W gronie 80 przedstawicieli firm stowarzyszonych rozmawialiśmy na temat możliwości wykorzystania funduszy unijnych przez przedsiębiorców. Przybyli eksperci odpowiadali na liczne pytania uczestników Rendez-Vous Biznesu, które dotyczyły m.in. programów dedykowanych wsparciu firm z sektora MŚP oraz tych przeznaczonych dla dużych firm. Staraliśmy się wyodrębnić działania i projekty maj?ce największ? szansę na uzyskanie finansowania. Padały również pytania praktyczne dotycz?ce tego, na co najbardziej należy zwracać uwagę przy wypełnianiu wniosków.

Zapraszamy Państwa na stronę Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, gdzie znajdziecie Państwo więcej informacji na temat Funduszy Europejskich 2014-2020 >>>

W latach 2014-2020 Polska zainwestuje 82,5 mld euro z unijnej polityki spójności. 23 maja 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa, najważniejszy dokument określaj?cy strategię inwestowania Funduszy Europejskich w nowej perspektywie.

[caption id="attachment_89310870" align="alignleft" width="440" caption="Źródło: www.mir.gov.pl"][/caption]

Na stronie www.mir.gov.pl znajdziecie Państwo mnóstwo informacji dotycz?cych Umowy Partnerstwa - najważniejszego dokumentu określaj?cego strategię inwestowania nowej puli środków europejskich w naszym kraju, krajowych oraz regionalnych programów operacyjnych, a także podstaw prawnych po stronie polskiej dla realizacji zapisów Umowy Partnerstwa.

Możecie Państwo również odwiedzić stronę internetow? Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych >>>

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) w Warszawie działa od 1 lipca 2007 roku. Uczestniczy w realizacji zadań, które wynikaj? m.in. z pełnienia przez Zarz?d Województwa Mazowieckiego roli Instytucji Zarz?dzaj?cej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

FUNDUSZE_EUROPEJSKIE_DLA_MAZOWSZA_PDF>>>

Po debacie odbył się tradycyjny koktajl networkingowy, podczas którego wszyscy uczestnicy spotkania mieli okazję swobodnie porozmawiać, a także zadać dodatkowe pytania przybyłym ekspertom w przyjaznej, nieformalnej atmosferze, przy lampce wina.

[nggallery id=39]

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!