Aktualności firm stowarzyszonych

Myślisz o chłodzie? Oferta Fraikin sprawdza się zawsze, ale latem szczególnie!

<p style="text-align: justify;">Nic nie dzieje się przypadkiem. Dlaczego więc Fraikin jest europejskim i krajowym liderem na rynku wynajmu samochodów użytkowych? Decyduje o tym wiele czynników, spośród których do najważniejszych należy bogata i urozmaicona flota.</p>

>

Przedsiębiorców działaj?cych w branży spożywczej czy farmaceutycznej nie trzeba przekonywać, jak ważne s? warunki, w których odbywa się przewóz towaru. Szczególnie latem i niezależnie od tego, czy firma działa lokalnie, czy też stara się stale poszerzać obszar i zakres działania a jej produkty dotrzeć musz? w najdalsze zak?tki kraju. Wśród polecaj?cych swoje usługi zwi?zane z transportem zwycięży więc ten, który zaoferuje swoim klientom najbardziej kompleksow? propozycję, uwzględniaj?c? również wyszukane i zróżnicowane oczekiwania.

Dobrym wskaźnikiem obrazuj?cym jakość oferty transportowej danej firmy jest to, co może ona zaproponować swoim klientom w zakresie dystrybucji żywności i leków. Dlaczego? Chodzi przecież o gigantyczne rynki artykułów pierwszej potrzeby. Takich, bez których dosłownie nie można się obejść. Z drugiej strony produkty spożywcze i farmaceutyczne wymagaj? warunków specjalnych – zastosowania w transporcie odpowiedniej temperatury czy też higieny. Służ? temu określone w przepisach prawa tak zwane Dobre Praktyki Dystrybucji.

Trudno o sukces w branży wynajmu pojazdów transportowych bez odpowiedniej bazy. Dlatego Fraikin oferuje swoim klientom zainteresowanych wynajmem krótkoterminowym największ? na polskim rynku flotę pojazdów chłodniczych. Z kolei kontrahenci decyduj?cy się na umowy trwaj?ce rok i dłużej mog? liczyć na najlepszej jakości pojazdy wyposażone w agregaty produkowane przez czołowe firmy w swojej branży.

Kolejnym asem w rękawie Fraikin jest olbrzymia paleta pojazdów – od małych furgonów dysponuj?cych agregatami chłodniczymi, aż do naczep typu chłodnia. Tak bogata flota z powodzeniem pracuje na sukces i pozycję lidera.  

***

Fraikin Polska dostarcza sprzęt i usługi firmom i instytucjom, korzystaj?cym z pojazdów użytkowych w codziennej działalności. Usługi te s? części? nowoczesnych rozwi?zań zarz?dzania, które firma oferuje wszystkim użytkownikom pojazdów: od właścicieli jednej ciężarówki do przedsiębiorstw dysponuj?cych całymi flotami. Grupę Fraikin ł?czy wspólna, głęboko zakorzeniona kultura pracy, wynikaj?ca z ponad 70-letniego doświadczenia w zaspokajaniu potrzeb ogromnej rzeszy klientów – firm i instytucji różnej wielkości, działaj?cych na różnych polach i znajduj?cych się na różnych etapach rozwoju. W ramach oferty dostępne s? niemal wszystkie rodzaje nadwozi takie jak furgony zintegrowane i do zabudowy, pojazdy kurtynowe, chłodnie, ciężarówki z opuszczanymi bokami i platform? załadunkow?, samo rozładowcze oraz wiele innych pojazdów specjalistycznych.  

Więcej informacji o firmie Fraikin Polska na stronie: www.fraikin.pl  

Dodatkowych informacji udziela:

Sandra Szkwarek
Marketing Manager
e-mail: sandra.szkwarek@fraikin.com
tel. (022) 445 01 32, kom.+48 607 409 230

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!