Partnerzy

Muzeum Witolda Gomrowicza w Vence - zostań mecenasem projektu

<p style="text-align: justify;">Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowuje się do otwarcia przestrzeni muzealnej w mieście Vence, w domu, w którym ostatnie lata swojego życia spędził Witold Gombrowicz wraz z żoną. Wraz ze stroną francuską udało się wyremontować zabytkowy budynek, który zostanie otworzony 23 września 2017. Do wykończenia pozostaje muzeum, dlatego też zapraszamy Państwa do wsparcia tego projektu i zostania jego mecenasem.</p>

>

Villa Alexandrine w Vence, w której ostatnie lata życia spędził Witold Gombrowicz, jest w końcowej fazie kilkumiesięcznego remontu prowadzonego przez miasto. Trwaj? również intensywne prace konserwatorskie elementów malarskich, wykonywane przez polskich specjalistów.  

Brakuj?ce s? środki na zakupu sprzętu i technologii niezbędnych do zorganizowania ekspozycji Przestrzeni Muzealnej Witolda Gombrowicza w Vence oraz unowocześnienia i dostosowania do współpracy z francuskimi partnerami ekspozycji w polskim Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli (o. Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza).

Przestrzeń Muzealna Witolda Gombrowicza jest instytucj? miasta Vence. Na mocy porozumienia z dn. 6 lutego 2017 r., strona polska zobowi?zała się przygotować do niej ekspozycję.

Wystawa w Muzeum Gombrowicza w Vence będzie służyć popularyzacji dorobku polskiego pisarza, emigranta, który swoje ostatnie lata (1965-1969) spędził we Francji. Na polsko-francuskiej wystawie prezentowane będ? fotografie i eksponaty – pami?tki, które na potrzeby wystawy przekaże m.in. żona artysty - pani Rita Gombrowicz - mieszkaj?ca we Francji.

Ważn? części? Muzeum Gombrowicza w Vence będ? elementy multimedialne i promocyjne, przedstawiaj?ce sylwetkę, dorobek twórczy pisarza, kraj jego pochodzenia oraz środowisko kulturalne współczesnego mu Vence. Zaprojektowano elementy multimedialne i promocyjne również w przestrzeni miasta Vence – w tym w miejskiej Mediatece, gdzie zainstalowane zostan? prezentacje rozszerzaj?ce informacje o biografii i twórczości pisarza. Również istniej?ca już ekspozycja w polskim Muzeum W. Gombrowicza we Wsoli zostanie wzbogacona o urz?dzenia multimedialne, ułatwiaj?ce zwiedzanie osobom nie znaj?cym polskiego.  

Odbiorcami zadania będzie francuska i polska publiczność oraz turyści, których liczba w Vence w sezonie turystycznym dochodzi do ok. 30 tys. osób. Jest szansa, że część ruchu turystycznego uda się skierować do zapoznania się z ekspozycj? Muzeum Gombrowicza, znajduj?c? się w centralnym miejscu Vence, służyć maj? temu m.in. działania multimedialne w przestrzeni miejskiej.

Wystawa przeznaczona jest również dla młodzieży szkolnej. Szeroka prezentacja polskiego pisarza, emigranta tworz?cego w ostatnich latach życia we Francji, a poprzez jego biografię także popularyzacja polskiej kultury i historii, maj? sprawić, że Gombrowicz będzie lepiej rozpoznawalny i promowany w przyszłości również przez mieszkańców Vence.

Jeśli s? Państwo zainteresowanie szczegółami i wsparciem projektu prosimy o kontakt z Pani? Justyn? Kowal:

Justyna Kowal

Koordynator otwarcia Przestrzeni Muzealnej Witolda Gombrowicza

w Vence

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Krakowskie Przedmieście 15/17 | 00-071 Warszawa

/: +48 (22) 421-02-37 |  Fax: +48 (22) 826-30-59

@:  jkowal(@)mkidn.gov.pl   | www.mkidn.gov.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!