Izba

MRPIT: Premier Jarosław Gowin spotkał się z delegacją Zrzeszenia Przedsiębiorców Francuskich MEDEF

11 marca wicepremier Gowin uda się z wizytą do Francji. W ramach przygotowań do niej wicepremier spotkał się w Warszawie z delegacją MEDEF.

Podsumowanie i perspektywy dalszego rozwoju polsko-francuskiej współpracy gospodarczej, w tym kwestia inwestycji francuskich przedsiębiorstw w Polsce w czasie i po pandemii koronawirusa, a także sytuacja na Jednolitym Rynku Europejskim - to tematy rozmowy premiera Jarosława Gowina oraz wiceszefa MRPiT Roberta Tomanka z przedstawicielami misji gospodarczej Zrzeszenia Przedsiębiorców Francuskich (MEDEF) na czele z jej prezesem Geoffroy’em Roux de Bézieux.

- Polskę i Francję od wielu lat łączą intensywne relacje nie tylko na niwie społeczno-kulturalnej, ale także gospodarczej. Francja to jeden z naszych najważniejszych partnerów biznesowych. Dlatego tym bardziej cieszę się ze zwiększonej przez nią w ostatnim czasie chęci dalszego rozwoju i zacieśniania współpracy z państwami Europy Środkowo-Wschodniej, w tym także z Polską. Dzisiejsze spotkanie to kolejny dowód na zainteresowanie przedstawicieli francuskiego biznesu lokowanieniem kapitału w projekty inwestycyjne w naszym kraju – powiedział wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

- Liczymy też na współpracę z naszymi francuskimi partnerami przy realizacji wspólnych projektów innowacyjnych - np. przy wsparciu IPCEI - w ramach unijnej polityki przemysłowej, unijnej polityki konkurencji oraz transformacji energetycznej – dodaje wiceszef MRPiT Robert Tomanek.

Dzisiejsze spotkanie przedstawicieli kierownictwa MRPiT z delegacją Zrzeszenia Przedsiębiorców Francuskich stanowi preludium wizyty premiera Jarosława Gowina w Paryżu, która odbędzie się 11 marca br. Szef MRPiT spotka się tam m.in. z ministrem gospodarki, finansów i odbudowy Francji Bruno Le Maire’em oraz z szefem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) José Ángelem Gurríą.

Polsko-francuskie relacje gospodarcze

Według wstępnych danych GUS za 2020 r. Francja pozostaje 4. największym partnerem handlowym Polski pod względem wartości obrotów towarowych (udział w obrotach towarowych Polski ogółem – 4,6%). Z kolei wśród naszych rynków eksportowych Francja od lat również plasuje się na 4. pozycji (5,6% udziału w polskim eksporcie ogółem w 2020 r.). Natomiast pod względem głównych kierunków polskiego importu po raz kolejny znalazła się na 6. miejscu (3,4% udziału).

Do 2020 r. dwustronna wymiana handlowa wzrastała z roku na rok, a w 2019 r. osiągnęła rekordowy poziom ponad 22 mld euro. W 2019 r. polski eksport do Francji wyniósł niemal 13,8 mld euro (wzrost o 10,4% r/r), natomiast import – ok. 8,5 mld euro (1,4% r/r). Dodatni bilans handlowy w obrocie towarowym z Francją był wówczas na poziomie ok. 5,3 mld euro.

Od momentu przystąpienia do UE polski eksport do Francji wzrósł o niemal 350%. Od lat również Polska pozostaje liczącym się partnerem handlowym Francji. Według danych Ministerstwa Gospodarki, Finansów i Odbudowy Republiki Francuskiej w 2020 r. eksport do Polski stanowił 2,2% ogólnego francuskiego eksportu, co sytuuje nasz kraj na 10. pozycji wśród głównych odbiorców francuskich towarów. Nasza gospodarka plasuje się także na 10. miejscu wśród głównych dostawców towarów do Francji (2,2% udziału).

Francuska inwestycja ze wsparciem MRPiT

Wśród ostatnich większych inwestycji francuskich w Polsce jest budowa nowej fabryki samochodów dostawczych grupy PSA w Gliwicach, która rozpoczęła się w 2019 r. Regularna produkcja ma rozpocząć się w połowie 2022 roku, fabryka ma produkować ok. 100 tys. samochodów dostawczych rocznie. W nowym zakładzie ma znaleźć pracę co najmniej 300 osób. Wartość inwestycji szacuje się na ok. 1,1 mld zł. Na budowę nowego zakładu grupa PSA otrzyma 78,75 mln zł dotacji z MRPiT, w ramach „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej”.

Reprezentanci francuskiego sektora MŚP

Mouvement des Entreprises de France (MEDEF, dosł. Ruch Przedsiębiorstw Francji) to największa francuska federacja pracodawców. Została założona w 1998 r., zastępując powstałą w 1946 r. Krajową Radę Pracodawców Francuskich.

Obecnie MEDEF zrzesza firmy, które zatrudniają łącznie ponad 10 mln pracowników, z tego 95% stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa. Ponadto skupia też 80 federacji zawodowych i 600 związków zawodowych.

ŻRÓDŁO: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!