Aktualności firm stowarzyszonych

Motywacja pracowników dopasowana do wszystkich potrzeb

<p style="text-align: justify;">Karnet do kina czy na siłownię to dziś za mało, aby docenić dobrego pracownika. Pracodawca może tak dobrać pakiet świadczeń pozapłacowych, aby sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających osób. Zadowolenie zatrudnionych przełoży się na sukces firmy.</p>

>

Pracownik w dzisiejszych czasach pracuje coraz więcej i intensywniej. Życie w ci?głym stresie, brak czasu dla rodziny nie wpływa pozytywnie na jego zadowolenie. Aby efektywność pracownika była na stałym, wysokim poziomie każdy odpowiedzialny pracodawca powinien zadbać nie tylko o odpowiednie warunki pracy, ale także zapewnić możliwość spędzenia wolnego czasu w ulubiony przez pracownika sposób.

Rynek obfituje w oferty świadczeń pozapłacowych dla zatrudnionych. Firmy coraz chętniej pod?żaj? za trendami i otwieraj? się na rozwi?zania daj?ce swobodę wyboru. Realizuj? też politykę aktywnego wspierania pracowników w zachowaniu równowagi między życiem zawodowym i osobistym. Pracodawcy nie tylko wspieraj? aktywność fizyczn? np. dbaj? o zdrowie zatrudnionych, ale poszukuj? innych form motywuj?cych zespół, jak programy promuj?ce zdrowy tryb życia. Z pomoc? może przyjść pakiet motywacyjny oparty na systemie kart przedpłaconych. Na rynku jest dostępne nowoczesne rozwi?zanie - karta Ticket Sport&Culture ? firmy Edenred.

Dla ducha i dla ciała

Wraz z karta Ticket Sport&Culture ? zatrudniony skorzysta z najszerszej oferty zajęć sportowo-rekreacyjnych, jak siłownia, fitness, joga, masaże itp., w Polsce i za granic? oraz uda się do wybranego przez siebie kina, teatru, filharmonii, na wystawę lub kupi bilety na koncert przez Internet. Ważnym atutem tej karty jest to, że pracownik ma możliwość spędzenia wolnego czasu wspólnie z bliskimi. Co istotne, pracownik nie jest już ograniczony czasem wykorzystania świadczenia. Środki niewykorzystane w danym miesi?cu nie przepadaj?. Pracodawca, udostępniaj?c zatrudnionym osobom karty Ticket Sport&Culture ?, ma pewność, że zadbał o ich potrzeby, nie narzucaj?c formy aktywności. Nie ma już konieczności nagradzania jednych kosztem drugich. Warto też wiedzieć, że firmy, które już oferuj? pracownikom świadczenie sportowe, mog? je uzupełnić o dodatkowe rozwi?zanie w postaci świadczenia sportowo-kulturalnego. To także alternatywa dla osób, które dotychczas nie korzystały z proponowanego im świadczenia w formie abonamentowej karty sportowej, ponieważ sport to nie jest ich ulubiona forma spędzania wolnego czasu.

Pracownik filarem firmy

Pracodawca, decyduj?c się na karty przedpłacone, powinien również zwrócić uwagę na dodatkowe korzyści dla pracowników oferowane wraz z tak? kart?. S? wśród nich: łatwość użytkowania, możliwość szybkiego sprawdzenia salda karty, a także dostęp do programu rabatowego. Firma Edenred oferuje użytkownikom kart zniżki świ?teczne, całoroczne i codzienne oferty Groupon (rabaty nawet do 70%). Ponadto osoba otrzyma rabat, płac?c kart? lub okazuj?c j? w wybranych punktach handlowo-usługowych.

Karta karcie nierówna

Wybieraj?c karty przedpłacone, warto sprawdzić know-how oraz doświadczenie partnera. Ważne s? rzetelność i szybkość świadczonych usług, elastyczność w sprostaniu niestandardowym oczekiwaniom, serwis oraz łatwość użytkowania kart. Duże znaczenie ma nowoczesna technologia, umożliwiaj?ca konfigurację pakietu świadczeń według indywidualnych upodobań, oraz ekspertyza prawnopodatkowa wraz z doradztwem w zakresie danego świadczenia.

Edenred Polska oferuje rozwi?zania dla firm i świadczy kompleksowe usługi doradcze i eksperckie, zapewniaj?c profesjonalizm oraz wsparcie na wszystkich poziomach współpracy. W ofercie Edenred znajduj? się:

  • pozapłacowe świadczenia pracownicze w ramach ZFŚS lub innych źródeł finansowania działalności socjalnej
  • rozwi?zania stosowane w obszarach motywacji sił sprzedaży i w programach lojalnościowych.

Firma Edenred, która stworzyła kupony żywieniowe Ticket Restaurant ? i jest światowym liderem w dziedzinie przedpłaconych usług korporacyjnych, projektuje i zarz?dza rozwi?zaniami poprawiaj?cymi efektywność organizacji oraz zwiększaj?cymi siłę nabywcz? osób.

Za tym sukcesem stoi:

  • 6 tys. osób zatrudnionych w 41 krajach świata
  • 640 tys. klientów z sektora prywatnego, jak i publicznego
  • 40 mln użytkowników
  • 1,4 miliona akceptantów

(dane na 31.12.2013)

www.edenred.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!