Izba

Monika Constant z końcem grudnia 2022 rezygnuje z funkcji Dyrektora Generalnego CCIFP

Po 22 latach pracy we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej, w tym 13. na stanowisku Dyrektora Generalnego, Monika Constant złożyła Zarządowi CCIFP rezygnację z zajmowanej funkcji, by rozwijać się poza strukturami CCIFP. Jej decyzja została ogłoszona członkom Izby w trakcie Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 4.10.2022 w siedzibie Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej. W ciągu wszystkich lat spędzonych w CCIFP, w tym na stanowisku Dyrektora Generalnego Monika Constant w znacznym stopniu przyczyniła się do rozwoju organizacji, dzięki czemu CCIFP stała się jedną z najbardziej dynamicznych Izb bilateralnych w Polsce, a także jedną z największych Izb Francuskich na świecie, zrzeszonych w strukturach Związku Izb Francuskich za granicą (CCI France International). Monika Constant pozostanie na czele CCIFP do końca grudnia 2022 roku. W tym czasie przeprowadzona zostanie rekrutacja na stanowisko Dyrektora Generalnego Izby, który zostanie powołany przez Zarząd CCIFP na wniosek Prezesa. Zarząd, członkowie rady, firmy stowarzyszone obecne na Walnym Zgromadzeniu, a przede wszystkim pracownicy i zespół CCIFP podziękowali serdecznie Monice Constant za dotychczasowe działania na rzecz rozwoju Izby i polsko-francuskich relacji gospodarczych.

Informację o spotkaniu, na którym podziękujemy za współpracę Monice Constant przekażemy Państwu w późniejszym terminie.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!