Aktualności firm stowarzyszonych

Modernizacja sieci ciepłowniczych na terenie Terminala Promowego w Świnoujściu / 2018

<p style="text-align: justify;">13.07.2018 SAFEGE Oddział w Polsce podpisał kontrakt z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Modernizacja sieci ciepłowniczych na terenie Terminala Promowego w Świnoujściu”.</p>

>

Zadanie to obejmuje następuj?ce elementy:

1. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego sieci ciepłowniczych zasilaj?cych obiekty na obszarze od nowej kotłowni w magazynie A do:

  • Budynku Dworca Morskiego,
  • Budynku Biurowego C,
  • Budynku Terminala Odpraw Granicznych.

2. Wykonanie inwentaryzacji dla potrzeb projektu istniej?cych sieci cieplnych z wejściami do istniej?cych węzłów cieplnych.

3. Uzyskanie wymaganych uzgodnień i pozwoleń.

4. Wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego.

5. Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!