Analizy i badania

Mniej niż 6% firm założonych w minionej dekadzie może się pochwalić 10-letnim stażem

<p style="text-align: justify;"><strong>W Polsce w latach 2005-2014 powstało 1 618 299 firm. Jeżeli każda firma wystawiła by swojego reprezentanta, wówczas ich liczbę można by przyrównać do ludności zamieszkującej Warszawę. 83% tej populacji stanowiliby przedstawiciele działalności gospodarczych, choć dziesiąte urodziny obchodziło jedynie 2% z nich. Kiedy następuje moment kryzysu dla różnych form działalności opisują infografiki przygotowane przez BanFi Group i kancelarię Cytowski LLC.</strong></p>

>

Pierwszy rok od założenia działalności zawsze uchodził za najtrudniejszy okres niezależnie od formy działalności. Statystyki wskazuj?, że w ci?gu dwunastu miesięcy od rejestracji firmy likwiduje się aż 52% działalności gospodarczych, 64% fundacji oraz aż 67% spółek akcyjnych. Najlepiej radz? sobie spółki z o. o. bowiem w pierwszym roku pada ich tylko 20% i choć stanowi to najmniejszy procent wśród wszystkich form działalności, to właśnie pierwszy i drugi rok s? dla nich kluczowe, bo wtedy zamyka się najwięcej przedsiębiorstw tego rodzaju.

Trzeci i czwarty rok s? znacz?ce dla działalności gospodarczych. Aż 40% tych, które przetrwały pierwsze 36 miesięcy, zostanie zlikwidowanych przed pi?tym rokiem od rejestracji. Czwarty rok działalności natomiast jest sprawdzianem dla spółek jawnych. Przyjmuje się, że pierwsze 4 lata funkcjonowania przedsiębiorstwa s? najbardziej znacz?ce. Po 5 urodzinach rozpoczyna się dla wielu firm czas, kiedy można spokojnie skupić się na prężnym rozwoju swojego biznesu, bowiem według zebranych danych w kolejnych latach upada coraz mniej firm.

Po dziesięciu latach od rejestracji na rynku działa jedynie 5,89% firm. Wśród nich najbardziej liczn? reprezentacj? s? spółki komandytowe, które stanowi? aż 40% wspomnianej wartości. Kolejne miejsce na podium znajduj? ex aequo spółki z ograniczon? odpowiedzialności? i fundacje, które mog? się pochwalić 20% przeżywalności?. Stawkę zamykaj? spółki akcyjne i jawne, spośród których dekadę przetrwało mniej niż 1%.

Dlaczego przedsiębiorstwa s? zamykane?

Likwidacja czy upadłośc firmy jest naturalnym czynnikiem funkcjonowania gospodarki. Firmy zostaj? zamknięte by stworzyć miejsce innym, czasami bardziej innowacyjnym, nie boj?cym się ryzyka lub po prostu zostaj? wyparte przez lepsze pomysły.

Zakładaj?c biznes przedsiębiorcy często maj? świetne pomysły, ale ich nieodpowiednia realizacja sprawia, że firmę trzeba zlikwidować aby ze spieniężonego maj?tku móc zakończyć bież?ce sprawy. Wśród najczęstszych przyczyn likwidacji firm przedsiębiorcy podaj? zł? organizację pracy, zbyt duż? konkurencję, nieudane inwestycje wi?ż?ce się z utrat? płynności finansowej. Prawo i polityka podatkowa często także nie pomagaj? rodzimym przedsiębiorcom, tak samo jak upór oraz brak innowacyjności procesów i technologii.

Szczegółowe dane dotycz?ce żywotności polskich firm w minionej dekadzie oraz likwidacji przedsiębiorstw znajduj? się w zał?czonych infografikach.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!