Analizy i badania

Mniej jastrzębia od oczekiwań projekcja FED obniżyła stawki IRS

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do poziomu 1,880 (wzrost o 1pb), 5-letnie do wyniosły 2,385 (brak zmiany w porównaniu do poziomu sprzed dwóch tygodni), a 10-letnie zwiększyły się do poziomu 2,877 (wzrost o 1pb).</p>

>

W pierwszej części tygodnia obserwowany był wzrost stawek IRS na całej długości krzywej w oczekiwaniu na publikację najnowszej projekcji ekonomicznej po środowym posiedzeniu FOMC. Okazała się ona mniej jastrzębia od oczekiwań. W efekcie w czwartek doszło do spadku stawek IRS na całej długości krzywej do poziomu z pocz?tku tygodnia. W pi?tek stawki IRS były relatywnie stabilne.

W pi?tek po zamknięciu rynków agencja Moody’s nie zaktualizowała polskiego ratingu i nie opublikowała raportu kredytowego, co jest neutralne dla stawek IRS. W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będ? dane z USA (finalny szacunek PKB w IV kw., indeks Conference Board oraz finalny indeks Uniwersytetu Michigan). Naszym zdaniem nie będ? miały one jednak istotnego wpływu na stawki IRS. Neutralne dla rynku będ? również wstępne dane o inflacji w Niemczech.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!