Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Mniej gołębi EBC, bardziej jastrzębi prezes NBP

W ostatnich tygodniach obserwujemy zmianę nastawienia niektórych banków centralnych na bardziej jastrzębie. Szczególnie widoczne było to w przypadku Europejskiego Banku Centralnego. Podczas konferencji prasowej po posiedzeniu dwa tygodnie temu prezes EBC Ch. Lagarde dała do zrozumienia, że Rada Prezesów jest zaniepokojona silnym wzrostem inflacji (por. MAKROmapa z 7.02.2022). Zgodnie ze wstępnym szacunkiem inflacja w strefie euro zwiększyła się bowiem w styczniu do 5,1% r/r wobec 5,0% w grudniu, kształtując się wyraźnie powyżej konsensusu rynkowego (4,4%). Ta niespodzianka przyczyni się zapewne do wyraźnej rewizji w górę ścieżki inflacji w marcowej projekcji EBC w porównaniu do tej przedstawionej w grudniowym dokumencie. Tym samym konferencja EBC była utrzymana w jastrzębim tonie, a prezes EBC nie powtórzyła swojej wcześniejszej wypowiedzi, zgodnie z którą podwyżki stóp przez EBC w 2022 r. są mało prawdopodobne.

Zmiana nastawienia EBC przyczyniła się do znaczącego wzrostu rentowności obligacji krajów strefy euro. W porównaniu do poziomów bezpośrednio sprzed posiedzenia rentowności 10-letnich obligacji w Niemczech i Francji są obecnie wyższe o odpowiednio 20pb i 27pb. W przypadku Hiszpanii i Portugalii wzrosty te wyniosły ok. 40pb, w przypadku Włoch prawie 50 pb, a Grecji – ponad 80pb. Uważamy, że wzrosty te utrzymają się. W naszym scenariuszu bazowym zakładamy bowiem, że EBC w grudniu br. zakończy program luzowania ilościowego APP (Asset Purchase Programme), co otworzy drogę do pierwszej podwyżki stóp procentowych. Uważamy, że stopa depozytowa zostanie podniesiona o 10pb w marcu 2023 r., a główna stopa procentowa EBC zostanie podniesiona w III kw. 2023 r. (por. wykres). Należy jednocześnie pamiętać, że nasz scenariusz jest bardziej gołębi od tego wycenianego przez rynki (pierwsza podwyżka stóp już w II poł. 2022 r.), a tym samym w międzyczasie możemy obserwować korektę na rynku.

Rosnące oczekiwania rynkowe na zacieśnienie polityki pieniężnej przez EBC mają wpływ nie tylko na notowania aktywów krajów strefy euro ale również na kurs złotego, ograniczając jego potencjał do umocnienia. Biorąc pod uwagę wyraźny nacisk prezesa NBP na kwestię umocnienia złotego podczas konferencji w ubiegłym tygodniu (patrz powyżej), oczekiwana polityka pieniężna EBC stanowi wsparcie dla naszego scenariusza, w którym RPP będzie kontynuowała cykl zacieśniania polityki pieniężnej w kolejnych miesiącach. Zgodnie z naszą zrewidowaną prognozą oczekujemy, że stopy procentowe zostaną podniesione w trzech krokach po 50 pb (w marcu, kwietniu i maju) do poziomu 4,25%. Głównym argumentem na rzecz kontynuacji cyklu będzie wysoka inflacja w styczniu oraz jastrzębi wydźwięk najnowszej projekcji inflacji, która zostanie opublikowana w marcu.

Jednocześnie zrewidowaliśmy naszą prognozę kursu EURPLN. W trakcie konferencji prezesa NBP, złoty wyraźnie się umocnił, co przyczyniło się do obniżenia naszej prognozy kursu ERUPLN do 4,44 na koniec marca br. Nadal uważamy jednak, że potencjał do dalszego, znaczącego umocnienia polskiej waluty jest ograniczony. Głównymi czynnikami, które będą hamowały aprecjację złotego są przedłużający się spór na linii UE-Polska, opóźniający uruchomienie Krajowego Planu Odbudowy, kryzys na Ukrainie, jak również nasilające się oczekiwania rynkowe na zacieśnienie polityki pieniężnej przez FED i EBC. Tym samym prognozujemy, że kurs EURPLN wyniesie 4,40 na koniec 2022 r. i 4,35 na koniec 2023 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!