Analizy i badania

Minutes z marcowego posiedzenia FOMC w centrum uwagi rynków

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich obniżyły się do poziomu 1,609 (spadek o 5pb), obligacji 5-letnich do poziomu 1,883 (spadek o 7pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 2,313 (spadek o 1pb).</p>

>

W tym tygodniu z uwagi na okres przedświ?teczny mieliśmy do czynienia ze stabilizacj? na polskim rynku długu. Środowe dane nt. indeksu PMI w polskim przetwórstwie były neutralne dla cen polskich obligacji. W pi?tek, ze względu na dzień wolny na głównych europejskich rynkach finansowych, obroty na polskim rynku długu były znikome.

W pierwszej części tygodnia oczekujemy spadku rentowności polskich obligacji w reakcji na ubiegłotygodniowe słabsze od konsensusu dane z amerykańskiego rynku pracy. W środę opublikowane zostan? Minutes z marcowego posiedzenia FOMC, które mog? oddziaływać w kierunku przejściowej, podwyższonej zmienności cen polskiego długu. W czwartek będzie miała miejsce aukcja długu, na której Ministerstwo Finansów zaoferuje obligacje o 9-,10- i 13- letnich terminach zapadalności.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!