Analizy i badania

Minutes z grudniowego posiedzenia FED w centrum uwagi rynku

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS nie zmieniły się w porównaniu do poziomu sprzed dwóch tygodni i wyniosły 1,82, 5-letnie obniżyły się do 2,12 (spadek o 1pb), a 10-letnie do 2,48 (spadek o 1pb).</p>

>

W środę doszło do silnego spadku stawek IRS na całej długości krzywej w reakcji na publikację słabszych od oczekiwań wyników badań koniunktury w polskim przetwórstwie. W pi?tek miała miejsce korekta wspierana przez lepsze od oczekiwań dane z amerykańskiego rynku pracy.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będzie zaplanowana na środę publikacja Minutes z grudniowego posiedzenia FOMC. Uważamy, że będzie miała ona jednak ograniczony wpływ na stawki IRS. Publikacja danych o inflacji w USA, a także posiedzenie RPP będ? najprawdopodobniej neutralne dla krzywej.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092


Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!