Analizy i badania

Minutes FOMC w centrum uwagi polskiego rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich obniżyły się do poziomu 1,601 (spadek o 7pb), obligacji 5-letnich do poziomu 2,071 (spadek o 24pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 2,687 (spadek o 24pb).</p>

>

Przez cały ubiegły tydzień rentowności polskich obligacji spadały na całej długości krzywej dochodowości. Uważamy, że wynikało to ze spadku ryzyka politycznego w Polsce po przedstawieniu przez B. Szydło proponowanego składu rz?du (patrz powyżej). Wsparcie dla takiej oceny stanowi obniżenie spreadu pomiędzy benchmarkowymi polskimi a niemieckimi i amerykańskimi obligacjami sygnalizuj?ce spadek premii za ryzyko na polskim rynku długu. Na spadek ryzyka politycznego wskazuje również obserwowane w ubiegłym tygodniu obniżenie spreadu pomiędzy rentownościami polskich obligacji 5-letnich i stawk? 5-letniej transakcji IRS.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będzie publikacja Minutes z październikowego posiedzenia FOMC. Treść Minutes wskaże w naszej ocenie na wzrost prawdopodobieństwa rozpoczęcia cyklu zacieśniania polityki monetarnej przez FED na grudniowym posiedzeniu. Liczne dane z USA (indeks NY Empire State, Philadelphia FED, produkcja przemysłowa, liczba rozpoczętych budów, nowe pozwolenia na budowę), a także krajowe dane (wynagrodzenia i zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa) nie spotkaj? się w naszej ocenie ze znacz?c? reakcj? rynku. Treść ewentualnego expose B. Szydło może przyczynić się do ponownego wzrostu ryzyka politycznego i zwiększenia rentowności polskich obligacji na długim końcu krzywej.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!