Analizy i badania

Minutes FOMC oraz dane z USA w centrum uwagi polskiego rynku długu

<p style="text-align: justify;"><strong>Przez ubiegłe dwa tygodnie rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2- letnich obniżyły się do poziomu 1,643 (spadek o 15pb), obligacji 5- letnich do poziomu 2,282 (spadek o 6pb), a obligacji 10-letnich zwiększyły się do poziomu 2,949 (wzrost o 5pb).</strong></p>

>

W tygodniu przedświ?tecznym, zgodnie naszymi oczekiwaniami, mieliśmy do czynienia ze stabilizacj? rentowności polskich obligacji. We wtorek ubiegłego tygodnia odnotowano spadek rentowności widoczny szczególnie na krótkim końcu krzywej, czemu sprzyjało przyjęcie przez Sejm poprawki do ustawy o podatku bankowym wył?czaj?cej obligacje zakupione na finansowanie długu publicznego z aktywów będ?cych podstaw? opodatkowania.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będ? środowa publikacja Minutes z grudniowego posiedzenia FOMC oraz pi?tkowa publikacja grudniowych danych z amerykańskiego rynku pracy. Naszym zdaniem zapis dyskusji na grudniowym posiedzeniu zasygnalizuje wzrost prawdopodobieństwa realizacji naszego scenariusza, zgodnie z którym tempo normalizacji polityki monetarnej w USA będzie łagodne, co będzie pozytywne dla cen polskich obligacji. W kierunku wzrostu cen polskiego długu może oddziaływać również odczyt zatrudnienia poza rolnictwem w USA, który w przypadku realizacji naszej prognozy będzie niższy od konsensusu rynkowego. Pozostałe dane z USA (indeksy ISM dla przetwórstwa i poza przetwórstwem), a także publikacje wstępnych wskaźników inflacji w strefie euro i w Polsce będ? w naszej ocenie neutralne dla rynku.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!