Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Minutes FOMC negatywne dla złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,6101 (osłabienie złotego o 0,9%). W ubiegłym tygodniu mieliśmy do czynienia z podwyższoną zmiennością kursu złotego. W środę doszło do jego wyraźnego umocnienia w reakcji na nieoczekiwaną decyzję RPP o podwyżce stóp procentowych. W czwartek złoty zaczął znacząco się osłabiać, do czego przyczyniły się gołębi wydźwięk konferencji prasowej prezesa NBP A. Glapińskiego, a także decyzja Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że niektóre przepisy Traktatu o Unii Europejskiej są niezgodne z Konstytucją RP w zakresie, w jakim dają polskim sądom kompetencje do przedkładania unijnego prawa nad przepisy krajowe, co doprowadziło do zaostrzenia sporu na linii PolskaUE. Przez cały ubiegły tydzień obserwowany był spadek kursu EURUSD. Umocnieniu dolara względem euro sprzyjają oczekiwania inwestorów na decyzję Fed dotyczącą wygaszania programu skupu aktywów.

W tym tygodniu kluczowa dla złotego będzie publikacja Minutes z wrześniowego posiedzenia Fed, która może się przyczynić do jego osłabienia. Publikacje danych z USA (inflacja CPI, sprzedaż detaliczna), Polski (finalna inflacja, bilans płatniczy), Niemiec (indeks ZEW) oraz Chin (bilans płatniczy) będą w naszej ocenie neutralne dla kursu EURPLN.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!