Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Minutes FOMC może przyczynić się do podwyższonej zmienności kursu złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,6414 (umocnienie złotego o 0,7%). W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN kształtował się w łagodnym trendzie spadkowym, czemu sprzyjało dalsze uspokojenie sytuacji na rynkach finansowych po początkowym szoku związanym z wybuchem wojny w Ukrainie i serią sankcji nałożonych przez kraje Zachodu na Rosję. Publikacja wyższych od oczekiwań krajowych danych o inflacji miała ograniczony wpływ na kurs złotego. Piątkowa decyzja agencji S&P o utrzymaniu ratingu Polski oraz jego perspektywy została ogłoszona po zamknięciu europejskich rynków, stąd nie miała wpływu na kurs złotego. Z wyższą zmiennością mieliśmy natomiast do czynienia w przypadku kursu EURUSD. W pierwszej części zeszłego tygodnia utrzymywał się on w trendzie wzrostowym wspieranym przez publikacje wyższych od oczekiwań danych o inflacji dla niektórych gospodarek strefy euro (m.in. Niemiec i Hiszpanii). W czwartek i w piątek obserwowana była korekta, choć dolar nie zdołał odrobić całości strat względem euro z początku tygodnia.

Piątkowa decyzja agencji S&P o utrzymaniu ratingu Polski oraz jego perspektywy jest neutralna dla kursu złotego. W tym tygodniu kluczowe dla złotego będzie posiedzenie RPP, choć naszym zdaniem nie będzie miało ono istotnego wpływu na jego kurs. Do podwyższonej zmienności kursu polskiej waluty może przyczynić się natomiast publikacja Minutes z marcowego posiedzenia FOMC. Pozostałe dane z polskiej i światowej gospodarki nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na kurs złotego.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!