Analizy i badania

Minutes FOMC może osłabić złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,2385 (umocnienie złotego o 0,7%).</p>

>

W pierwszej części tygodnia mieliśmy do czynienia z umocnieniem złotego. W naszej ocenie wynikało ono w znacznym stopniu ze spadku ryzyka politycznego w Polsce, głównie dzięki niższej niepewności po przedstawieniu przez B. Szydło proponowanego składu rz?du (patrz powyżej). W efekcie w środę kurs EURPLN znalazł się przejściowo poniżej poziomu 4,21. W czwartek miała miejsce korekta. Była ona w naszej ocenie zwi?zana z powrotem na rynek krajowych inwestorów po środowym Święcie Niepodległości. W pi?tek kurs EURPLN charakteryzował się podwyższon? zmienności? z uwagi na bogaty kalendarz makroekonomiczny. W pierwszej części dnia, mimo lepszych od oczekiwań danych nt. polskiego PKB, doszło do jego deprecjacji, podczas gdy po południu zacz?ł lekko odrabiać straty.

W tym tygodniu najważniejszym wydarzeniem dla złotego będzie publikacja Minutes z październikowego posiedzenia FOMC. Oczekujemy, iż treść opisu dyskusji na posiedzeniu będzie stanowić wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym w grudniu FED rozpocznie cykl zacieśniania polityki monetarnej. Tym samym publikacja Minutes będzie w naszej ocenie oddziaływać w kierunku osłabienia złotego. Dane z USA (indeks NY Empire State, Philadelphia FED, produkcja przemysłowa, liczba rozpoczętych budów, nowe pozwolenia na budowę) pozostan? w cieniu Minutes i ich wpływ na kurs złotego będzie naszym zdaniem ograniczony. Neutralne dla złotego będ? najprawdopodobniej również krajowe dane (wynagrodzenia i zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa). Jeśli expose B. Szydło będzie miało miejsce w tym tygodniu, treść zawartych w nim obietnic może przyczynić się do ponownego wzrostu ryzyka politycznego i osłabienia złotego.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!