Analizy i badania

Minutes FOMC mogą podwyższyć zmienność kursu złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,2304 (osłabienie złotego o 0,2%).</p>

>

W poniedziałek mieliśmy do czynienia z umocnieniem złotego, co było kontynuacj? tendencji obserwowanej przed dwoma tygodniami. We wtorek M. Draghi prezes EBC powiedział, że obecnie obserwowane jest coraz silniejsze i rozszerzaj?ce się ożywienie w strefie euro, a tendencje deflacyjne zostały zast?pione reflacyjnymi. Wypowiedź ta została zinterpretowana przez rynki jako zwiększone prawdopodobieństwo wcześniejszego rozpoczęcia zacieśniania polityki pieniężnej przez EBC. W rezultacie słowa M. Draghiego stanowiły impuls do umocnienia euro względem dolara i osłabienia złotego względem euro aż do czwartku. W pi?tek mieliśmy do czynienia z odwróceniem trendu – złoty zacz?ł się umacniać pomimo niższych od oczekiwań danych o krajowej inflacji.

W tym tygodniu kluczowa dla złotego będzie zaplanowana na środę publikacja Minutes z czerwcowego posiedzenia FOMC. Uważamy, że będzie ona oddziaływała w kierunku podwyższonej zmienności kursu polskiej waluty. Posiedzenie RPP będzie w naszej ocenie neutralne dla kursu złotego. Oczekujemy, że publikacje danych z USA (zatrudnienie poza rolnictwem oraz indeks ISM dla przetwórstwa) będ? neutralne dla kursu złotego. Pi?tkowa aktualizacja polskiego ratingu przez agencję Fitch zostanie ogłoszona zapewne po zamknięciu europejskich rynków, tym samym jej wpływ na kurs złotego zmaterializuje się dopiero w kolejnym tygodniu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!