Partnerzy

MILLIONARE MIND INTENSIVE Harva Ekera - 19-21 czerwca 2015

<p style="text-align: justify;">Firma Witkowska &amp; Partnerzy Sp. z.o.o. serdecznie zaprasza do uczestnictwa - jako sponsor oraz indywidualnie - w ogromnym eventowym wydarzeniu, które jest organizowane przez jej Partnera Biznesowego Milewski &amp; Partnerzy w Warszawie dniach 19-21 czerwca 2015 r.</p>

>

Milewski & Partnerzy ma ponad 8 lat praktycznego doświadczenia w branży szkoleniowej i eventowej. Przy każdym wydarzeniu współpracuje cały  zespół składaj?cy się z kilkunastu osób. W 2013 zrealizowane zostały trzy kongresy, każdy na ponad 2000 uczestników (Największy na ponad 4.000 osób). Około 12.000 klientów wzięło udział w imprezach organizowanych przez Milewski & Partnerzy w samym 2013 r. W kolejnych latach - 2014 oraz 2015 - niezwykłe wydarzenia zorganizowane zostały z udziałem Tony Robins oraz Nick Vujicic i uczestniczyło w nich 30.000 tys. osób!

Obecne organizowane kolejne wydarzenie przez Milewski & Partnerzy we współpracy z Partnerem Biznesowym Witkowska & Partnerzy Sp.z.o.o. to MILLIONARE MIND INTENSIVE Harva Ekera. Jest to aktualnie najbardziej wzięty program szkoleniowy na świecie. W ci?gu 21 lat funkcjonowania, w ponad 30 krajach całego świata, w wydarzeniu udział wzięło prawie 2 mln uczestników. Fenomen MMI to poł?czenie unikalnej wiedzy o finansach podanej w niezwykle energetyczny i prosty sposób. Całe seminarium oprócz części wykładowej zawiera szereg ćwiczeń aktywizuj?cych uczestników spotkania.

T. Harv Eker – twórca MMI

Wykorzystuj?c zasady, których uczy T Harv Eker sam przeszedł od zera do milionera w zaledwie dwa i pół roku! Ł?czy w sobie cechy osoby „zaradnej życiowo”, a jednocześnie wrażliwej. Jest założycielem i prezesem Peak Potentials Training, najszybciej rozwijaj?cej się firmy szkoleniowej w Ameryce Północnej.

T. Harv Eker jest autorem światowych bestsellerów, wydanego w Polsce „Bogaty, albo biedny… po prostu różni mentalnie”, oraz „SpeedWealth”, a także wysokiej klasy kursów osi?gania sukcesu, takich jak Intensywny Kurs Umysł Milionera, Life Directions, Wizard Training oraz Train the Trainer. Jest także producentem i trenerem znanego na całym świecie szkolenia Enlightened Warrior Training.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!