Partnerzy

Międzynarodowy Festiwal Teatrów Uniwersyteckich w Języku Francuskim

>

Poznań, Teatr Polski,
2-5 czerwiec 2014

Prezentacja
Organizowany przez Drameducation, Pierwszy Międzynarodowy Festiwal Teatrów Uniwersyteckich w Języku Francuskim, jest miejscem promocji współczesnego teatru francuskojęzycznego oraz nauczania języka francuskiego poprzez teatr.

Festiwal otwarty jest jedynie dla grup teatralnych z Europy Centralnej i Wschodniej dla których język francuski nie jest językiem ojczystym. Scena festiwalu jest Teatr Polski w Poznaniu.

Światowe gwiazdy teatru francuskojezycznego, reżyserzy, wydawcy, aktorzy, autorzy (Francja, Kanada, Belgia, Szwajcaria) uczestnicz? w warsztatach, pracach jury, prowadza konferencje i wykłady. Festiwal bedzie najwiekszym tego typu wydarzeniem w Europie i jedynym w Polsce. Festiwal otrzymała honorowe patronaty : Minister Kultury i Komunikacji Francji Aurelie Filippetti oraz Królewskiej Akademii Języka Francuskiego i Literatury Belgii.

Wydarzenia festiwalowe
Publiczność oraz uczestnicy festiwalu bior? udział w różnych wydarzeniach teatralnych :
• Warsztaty aktorskie i reżyserskie
• Konferencje na temat współczesnej dramaturgii
francuskojęzycznej
• Spotkania z autorami granych sztuk
• Spektakle profesjonalnych francuskich teatrów
• Wykłady światowej sławy ekspertów z dziedziny teatru

Festiwal ma formę konkursu. Nagrody przyznawane s? przez 5 osobowe jury, w skład którego wchodza swiatowe nazwiska teatru takie jak : Andrzej Seweryn, Greg Germain (prezydent Festiwalu Avignon O ), Jacques De Decker (sekretarz Królewskiej Akademii
Języka Francuskiego i Literatury Belgii). Jury przyznaje trzy nagrody główne oraz nagrody dla najlepszego aktora i aktorki. Wszystkie zakwalifikowane grupy otrzymuja
nagrody w postaci ksi?żek, darmowych warsztatów, spotkań z autorami przygotowanych sztuk.

Dlaczego?
Międzynarodowy Festiwal Teatrów Uniwersyteckich w Języku Francuskim
• Promuje edukacje językowa i artystyczna
• Promuje migracje kulturowo – artystyczna wśród młodzieży
europejskiej
• Pozwala odkryć miasto Poznań oraz jego potencjał kulturalny
• Promuje język francuski
• Promuje współczesna dramaturgie francuskojęzyczna i jej
tłumaczenia.

Partnerami Festiwalu s? : Teatr Polski w Poznaniu, Wallonie-Bruxelles-International, Instytut Francuski, Lansman Editeur, Societe Suisse des Auteurs, Stowarzyszenie Prof-Europe, Królewska Wyższa Szkoła Teatralna w Mons, Teatr Narodowy La Colline w Paryżu, Areva, Novotel.

Patronat medialny nad festiwalem objęła telewizja WTK, Głos Wielkopolski oraz
miesiecznik Teatr.

KONTAKT

Drameducation
Poznan – Pologne
+48 661 368 015
info.drameducation@gmail.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!