Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych Kielce IFRE-EXPO

<p style="text-align: justify;" align="justify"><strong>Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych Kielce IFRE-EXPO</strong> to wydarzenie skierowane do specjalistycznych jednostek (Państwowa Straż Pożarna, zawodowe straże pożarne, ochotnicza straż pożarna, państwowe ratownictwo medyczne, chemiczne, techniczne morskie, radiacyjne) oraz organizacji ratowniczych o charakterze społecznym (GOPR, TOPR, WOPR, PCK).</p>

>

Targi KIELCE IFRE-EXPO zostały objęte honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Wystawa w swoim zakresie branżowym ma między innymi: sprzęt ratowniczy, gaśniczy, wyposażenie (pojazdy pożarnicze - gaśnicze i specjalne, środki gaśnicze i neutralizuj?ce, wyposażenie ochronne oraz odzież przeznaczona dla służb specjalnych, wyposażenie sanitarne oraz lekarstwa pierwszej pomocy, wyposażenie dla remiz strażackich i warsztatów), sprzęt strażacki. W ofercie Targów znajd? się również aspekty z dziedziny informatyki i ł?czności (analiza i rozpoznawanie zagrożeń, badania przyczyn pożarów). Spora część ekspozycji zostanie poświęcona także ratownictwu specjalistycznemu (chemicznemu i ekologicznemu, medycznemu i górskiemu, wodnemu).

Targi IFRE-EXPO odbęd? się w Targach Kielce od 8 do 10 czerwca 2017 roku razem z Międzynarodowymi Targami Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO.

www.targikielce.pl/pl/ifre.htm

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Regulatorzy finansowi w obliczu wyzwań

Celem organów regulacyjnych pozostaje wspieranie stabilności podmiotów świadczących usługi finansowe oraz opracowywanie mechanizmów naprawczych,...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!