Aktualności firm stowarzyszonych

Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych Kielce IFRE-EXPO

<p style="text-align: justify;" align="justify"><strong>Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych Kielce IFRE-EXPO</strong> to wydarzenie skierowane do specjalistycznych jednostek (Państwowa Straż Pożarna, zawodowe straże pożarne, ochotnicza straż pożarna, państwowe ratownictwo medyczne, chemiczne, techniczne morskie, radiacyjne) oraz organizacji ratowniczych o charakterze społecznym (GOPR, TOPR, WOPR, PCK).</p>

>

Targi KIELCE IFRE-EXPO zostały objęte honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Wystawa w swoim zakresie branżowym ma między innymi: sprzęt ratowniczy, gaśniczy, wyposażenie (pojazdy pożarnicze - gaśnicze i specjalne, środki gaśnicze i neutralizuj?ce, wyposażenie ochronne oraz odzież przeznaczona dla służb specjalnych, wyposażenie sanitarne oraz lekarstwa pierwszej pomocy, wyposażenie dla remiz strażackich i warsztatów), sprzęt strażacki. W ofercie Targów znajd? się również aspekty z dziedziny informatyki i ł?czności (analiza i rozpoznawanie zagrożeń, badania przyczyn pożarów). Spora część ekspozycji zostanie poświęcona także ratownictwu specjalistycznemu (chemicznemu i ekologicznemu, medycznemu i górskiemu, wodnemu).

Targi IFRE-EXPO odbęd? się w Targach Kielce od 8 do 10 czerwca 2017 roku razem z Międzynarodowymi Targami Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO.

www.targikielce.pl/pl/ifre.htm

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!