Partnerzy

Międzynarodowe Targi i Konferencje WATER EXPO 2019

POLSKA NAJWIĘKSZYM PLACEM BUDOWY W EUROPIE W DZIEDZINIE GOSPODARKI WODNEJ Żegluga środowa i wykorzystanie wody w gospodarce – to główne tematy zbliżających się targów i konferencji WATEREXPO 2019. WATEREXPO POLAND organizowane są u progu okresu, w którym Polska stanie się największym placem budowy w dziedzinie żeglugi śródlądowej i gospodarki wodnej.

 

Odbiorcami projektu s? samorz?dowcy oraz   polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa, zainteresowane udziałem w przetargach oraz innych formach pozyskania zleceń.

W WATEREXPO 2019 spodziewany jest udział 40 wystawców z 7 krajów i z góra 300 uczestników konferencji.

Podczas WATEREXPO odbęd? się równocześnie dwie konferencje, których tematyka obejmuje z jednej strony   budowę, regulację, pogłębianie i oczyszczanie rzek, portów i marin, integrację żeglugi śródl?dowej z infrastruktur? kolejow? i drogow?; z drugiej zaś   dystrybucję i uzdatnianie wody, problematykę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwdziałania skutkom suszy oraz ochronę środowiska.

Podczas konferencji szeroko omawiane będ? także modele finansowania inwestycji i zaangażowania w rozwój gospodarki wodnej i żeglugi śródl?dowej.

PROGRAM PL >>>

PROGRAM ENG >>>

Głównym partnerem projektu jest Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, posiadaj?ce plany inwestycyjne     których wartość przekracza 60 mln EURO. Stwarza to ogromne możliwości udziału polskich małych i średnich przedsiębiorców w   programach rozbudowy sieci komunalnej, żeglugi śródl?dowej i budownictwa wodnego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym tak ważnym z punktu widzenia rozwoju gospodarki wodnej Polaki wydarzeniu.

Więcej informacji o  Konferencji WATER EXPO 2019: www.waterways.ztw.pl

FOLDER WATER EXPO (PL) >>>

FOLDER WATER EXPO (ENG) >>>

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!