Aktualności firm stowarzyszonych

Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO

<p style="text-align: justify;" align="justify"><strong>Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO,</strong> nowe wydarzenie w kalendarzu Targów Kielce, skierowane jest do producentów i dystrybutorów z branży oraz firm świadomych, dbających o swoich pracowników.</p>

>

Targi uzyskały honorowy patronat Urzędu Dozoru Technicznego. Do szerokiego zakresu branżowego wystawy będ? należały między innymi: elementy ochrony indywidualnej pracowników (sprzęt, odzież, obuwie ochronne i robocze), środki ochrony zbiorowej (ochrona przed: promieniowaniem, hałasem, porażeniem pr?dem, systemy wentylacyjne, zabezpieczenia ochronne), materiały do produkcji odzieży roboczej i ochronnej, znaki ochrony ppoż. i ewakuacyjne, znaki ochrony i higieny pracy, znaki informacyjne, instrukcje bhp i ppoż., oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne i bezpieczeństwa, systemy alarmowe i ostrzegawcze do wczesnego wykrywania zagrożeń, urz?dzenia i systemy technicznego zabezpieczenia obiektów, systemy monitoringu zagrożeń w środowisku pracy, bierne systemy zabezpieczeń ppoż. obiektów, elementy ergonomii miejsca pracy, środki higieniczne, wyposażenie sanitarne i sprzęt do udzielania pierwszej pomocy, sprzęt i urz?dzenia do ratownictwa medycznego, aparatura kontrolna i pomiarowa, sprzęt i środki do ratownictwa chemiczno-ekologicznego, systemy ł?czności służb ratowniczych oraz wyposażenie stanowisk dyspozycyjnych, systemy do dekontaminacji masowej, usługi szkoleniowe, rzeczoznawców pożarowych i bhp oraz sanitarnych, oferta wydawnictw branżowych, instytucje i organizacje, uczelnie wyższe kształc?ce na kierunkach: pożarniczych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, ratowników medycznych.

Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO odbęd? się razem z Międzynarodowymi Targami Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych KIELCE IFRE-EXPO od 8 do 10 czerwca 2017 roku.

www.targikielce.pl/pl/work-safety-expo.htm

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!