Podsumowanie wydarzeń

Miediationsakademie z Berlina partnerem Międzynarodowego Centrum Mediacji

<p style="text-align: justify;"><strong>Jedno z najbardziej prestiżowych europejskich centrów mediacji – Mediationsakademie Berlin (MAB) zostało partnerem Międzynarodowego Centrum Mediacji (MCM) założonego przez Izby Przemysłowo-Handlowe działające w Polsce. 26 czerwca br. w Berlinie podczas oficjalnej ceremonii dr Ewelina Stobiecka, inicjator i koordynator MCM, partner zarządzająca w TaylorWessing e|n|w|c oraz dr Thomas R. Henschel, dyrektor i założyciel MAB, podpisali deklarację partnerską.</strong></p>

>

Wzajemna współpraca tych dwóch prestiżowych ośrodków mediacji opierać się będzie na wymianie międzynarodowych doświadczeń, wsparciu merytorycznym, wspólnych projektach, w tym promocji mediacji jako jednej z najskuteczniejszych form rozwi?zywania sporów gospodarczych oraz sporów wewn?trz przedsiębiorstw.

Mediationsakademie Berlin należy do najbardziej renomowanych instytutów w Niemczech i Europie. Akademia została założona przez dr Thomasa R. Henschela w 2001 roku jako odpowiedź na rosn?ce zapotrzebowanie na nowe, skuteczniejsze sposoby radzenia sobie z problemami i konfliktami w gospodarce. Koncepcja mediacji w MAB opiera się na doświadczeniach zaczerpniętych z projektów doradczych przeprowadzonych przez Dr Henschela w Europie, Azji, Stanach Zjednoczonych i Ameryce Łacińskiej. Od wielu lat zespół MAB prowadzi szkolenia dla mediatorów, projekty naukowe maj?ce na celu rozwój nauk ekonomicznych oraz ocenę roli mediacji w gospodarce.

„Jestem podekscytowany współprac? z Międzynarodowym Centrum Mediacji w Warszawie. Dialog polsko-niemiecki ma kluczowe znaczenie nie tylko dla naszych krajów, ale dla całej Europy. Sposób, w jaki społeczeństwa i kraje rozstrzygaj? spory, jest istotnym wykładnikiem dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego we współpracy Mediationsakademie   z Warszaw? będziemy wykorzystać potencjał mediacji i rozwijać dalsze rozwi?zania biznesowe, które właśnie będ? wspierały społeczeństwo”. - komentuje dr Thomas R. Henschel.

Jednym z aktualnych projektów dr Henschela jest uczestnictwo w wielostronnym dialogu, który ma na celu uzgodnienia   standardów socjalnych w przemyśle włókienniczym, prowadzony we współpracy z rz?dem Niemiec. Dr Henschel poprowadził również warsztaty Leadership and Conflict Management dla kierownictwa wyższego szczebla międzynarodowego koncernu w Buenos Aires, szkolił wysokich sędziów s?dów cywilnych w Egipcie, w imieniu niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i egipskiego Ministerstwa Sprawiedliwości. Dr Henschel prowadzi wewnętrzne szkolenia i doradza firmom takim jak: Siemens, Bayer AG, NOERR, PUMA SE i Roland Berger Strategy Consultants.

„Jestem przekonana, że nasza współpraca, wymiana doświadczeń i wiedzy ułatwi promocję mediacji gospodarczej w Polsce jako jednej z najbardziej efektywnych metod rozwi?zywania sporów w biznesie. Jest to kluczowy okres w Polsce dla takiej współpracy ze względu na fakt, że ustawa o wspieraniu polubownych metod rozwi?zywania sporów przygotowana przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości jest obecnie omawiana w polskim parlamencie.” – mówi dr Ewelina Stobiecka o współpracy z Mediationsakademie.

MCM stanowi platformę pozas?dowego rozwi?zywania sporów, dostępn? dla wszystkich podmiotów, w szczególności Członków Izb. Misj? Centrum jest ułatwianie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz wprowadzanie i promocja najwyższych standardów zwi?zanych z pozas?dowym rozwi?zywaniem sporów w biznesie. Deklarację utworzenia Międzynarodowego Centrum Mediacji podpisały: Belgijska Izba Gospodarcza, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Włoska Izba Handlowo Przemysłowa w Polsce, Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza.

“Podpisanie deklaracji partnerskiej z Mediationsakademie to bardzo dobra wiadomość dla inwestorów zrzeszonych w naszych izbach. Dzięki temu, jako MCM, jesteśmy w stanie zagwarantować przedsiębiorcom najlepsze standardy mediacji biznesowej oraz dostęp do międzynarodowych mediatorów. Tym samym MCM realizuje swoj? misję, któr? jest zagwarantowanie firmom możliwości mediowania w wielu językach, zarówno na poziomie lokalnym jak i międzynarodowym.” – podsumowuje Joanna Jaroch-Pszeniczna Wicedyrektor Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, Przewodnicz?ca Rady MCM.

Na zdjęciu: dr Ewelina Stobiecka, inicjator i koordynator Międzynarodowego Centrum Mediacji; dr Thomas R. Henschel, dyrektor i założyciel Mediationsakademie Berlin Mediationsakademie, Berlin 26-06-2015


O Międzynarodowym Centrum Mediacji:

MCM stanowi platformę pozas?dowego rozwi?zywania sporów, dostępn? dla wszystkich podmiotów, w szczególności Członków Izb. Misj? Centrum jest ułatwianie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz wprowadzanie i promocja najwyższych standardów zwi?zanych z pozas?dowym rozwi?zywaniem sporów w biznesie.

Deklarację utworzenia Międzynarodowego Centrum Mediacji podpisały: Belgijska Izba Gospodarcza, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Włoska Izba Handlowo Przemysłowa w Polsce, Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza. Projekt jest również wspierany przez Ministerstwo Gospodarki.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!