Aktualności firm stowarzyszonych

Michał Majewski w gronie Partnerów Mazars w Polsce

<p style="text-align: justify;" align="justify">Wiodąca międzynarodowa firma audytorsko-doradcza Mazars wzmacnia kadrę zarządzającą. Do grona Partnerów dołącza Michał Majewski dotychczas pełniący funkcję Managera w Dziale Audytu.</p>

>

  

W Mazars odpowiedzialny jest za prowadzenie oraz nadzorowanie projektów z zakresu audytu ustawowego, audytu dochodzeniowego, a także analizy systemów kontroli wewnętrznej. Wielokrotnie brał udział w projektach typu due diligence na zlecenie inwestorów krajowych i zagranicznych.

Michał Majewski posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług na rzecz podmiotów działaj?cychw sektorze handlu i dóbr konsumenckich, branży telekomunikacyjnej i medialnej. Jego praktyka zawodowa obejmuje także audyt spółek publicznych oraz spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

- Bardzo cieszymy się, że do grona Partnerów naszej spółki doł?cza manager z wieloletnim doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych spółek notowanych na giełdzie oraz międzynarodowych i polskich przedsiębiorstw, w tym spółek handlowych, produkcyjnych i usługowych, który doskonale zna realia naszego biznesu i zwi?zanych z nim wymogów. – mówi Olivier Degand, Partner, Prezes Zarz?du Mazars Audyt - Jesteśmy przekonani, że jako Partner Lokalny Michał przyczyni się do dalszego rozwoju Mazars w Polsce oraz do wzmocnienia rynkowej pozycji firmy. W nowej roli z pewności? może liczyć na pełne wsparcie całej spółki, której sukcesy s? w dużej mierze również jego zasług?. – dodaje.

***

KONTAKT

Renata Stefanowska - Manager Działu Komunikacji i Marketingu
+48 22 25 55 200; +48 605 36 71 35 - r.stefanowska(@)mazars.pl

O Mazars

Mazars jest międzynarodow?, zintegrowan? i niezależn? organizacj? specjalizuj?c? się w audycie, księgowości, doradztwie, podatkach i usługach prawnych. Na dzień 1 stycznia 2018 roku Mazars działa w 86 krajach, które tworz? zintegrowan? sieć partnerów. Mazars korzysta z wiedzy 20 000 specjalistów, kierowanych przez 980 partnerów w 300 biurach na całym świecie. Wspieramy przedsiębiorstwa o różnej wielkości, od MŚP i globalnych graczy, jak również start-upy i organizacje publiczne na każdym etapie ich rozwoju. Spółka Mazars w Polsce jest obecna od 1992 roku i prowadzi działalność w Warszawie oraz w Krakowie, zatrudniaj?c ł?cznie ponad 220 specjalistów.

www.mazars.pl | www.linkedin.com/company/mazars-in-poland | www.twitter.com/mazarsgroup

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!