Aktualności firm stowarzyszonych

Michał Kwieciński nowym szefem Grupy AXA w Polsce

<p style="text-align: justify;"><strong>Informujemy, że podjęta została decyzja o zmianie organizacji działalności AXA w Polsce. Jej celem jest wzmocnienie współpracy pomiędzy wszystkimi spółkami na polskim rynku oraz wsparcie rozwoju AXA Global Direct w Polsce. Jednocześnie szefem Grupy AXA w Polsce został mianowany Michał Kwieciński. Od 1 września 2015 będzie odpowiedzialny za wszystkie linie biznesowe AXA w Polsce: biznes życiowy, emerytalny, inwestycyjny  oraz majątkowy, w tym AXA Direct oraz BRE Ubezpieczenia (niedawno przejęte od mBanku). Michał Kwieciński będzie raportował do Jefa Van In, odpowiedzialnego za działalność AXA w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.</strong></p>

>

Maciej Szwarc, prezes AXA Polska od 2004 roku, złożył 22 czerwca rezygnację z pełnionej funkcji.  

Do końca sierpnia   obowi?zki prezesa AXA TUiR będzie pełnił Janusz Arczewski, a pełni?cym obowi?zki prezesa AXA Polska będzie Jarosław Bartkiewicz.

Złożenie rezygnacji   z dniem 1 września 2015 zapowiedział również Ryszard Bociong, obecny dyrektor generalny AXA Direct.

Michał Kwieciński doł?cza do AXA po 8,5 latach pracy w Liberty Mutual Insurance jako prezes na Polskę oraz ostatnio - dyrektor operacyjny regionu Emerging Europe i wiceprezes Liberty International. Wcześniej pracował jako konsultant w McKinsey & Company i adiunkt na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1991 roku ukończył na tym uniwersytecie matematykę, a następnie uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie w Marsylii i habilitację na Uniwersytecie Jagiellońskim. Powołanie Michała Kwiecińskiego wymaga akceptacji Komisji Nadzoru Finansowego.

Z dniem 1 września 2015 roku do AXA doł?czy również Henry de Courtois, który dotychczas zajmował różne stanowiska w dziale Corporate Finance w Grupie AXA, ostatnio był odpowiedzialny za underwriting i likwidację roszczeń we Francji i Wielkiej Brytanii. W Polsce, w zwi?zku z intencj? wsparcia rozwoju działalności AXA Global Direct w Polsce, będzie odpowiedzialny za biznes maj?tkowy dla klientów indywidualnych w ramach AXA Direct i BRE Ubezpieczenia. Henry de Courtois będzie członkiem komitetu zarz?dzaj?cego AXA Global Direct, jednocześnie będzie raportować do Michała Kwiecińskiego.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!