Aktualności firm stowarzyszonych

Mazars przyspiesza swój rozwój i wzmacnia obecność w Niemczech

<p style="text-align: justify;"><strong>Mazars, międzynarodowa, zintegrowana i niezależna organizacja specjalizująca się w audycie, usługach księgowych, doradztwie podatkowym i innych usługach doradczych ogłosiła strategiczną fuzję z niemiecką firmą</strong><strong> Roever Broenner Susat.</strong></p>

>

W ramach globalnej strategii rozwoju, Mazars nieustannie d?ży do identyfikowania i integrowania najlepszych ekspertów z firm, które podzielaj? nasze wartości i które cechuje doskonałość techniczna i profesjonalizm. Poł?czenie z firm? Roever Broenner Susat sprawi, że obecny już w Niemczech Mazars stanie się wpływowym partnerem na scenie lokalnej i międzynarodowej.

Ta fuzja uplasuje Mazars w dziesi?tce najlepszych firm z naszej branży w Niemczech. Nowa niemiecka spółka będzie liczyła 1 000 pracowników, w tym 68 partnerów, którzy będ? świadczyli usługi w 12 biurach na terenie Niemiec. Klienci Mazars w Niemczech skorzystaj? więc z kompleksowych i najnowocześniejszych usług audytorskich, usług doradztwa podatkowego, księgowości i outsourcingu kadrowo-płacowego oraz usług doradztwa finansowego i prawnego.

Z pomoc? ponad 15 000 pracowników, obecny w 73 krajach Mazars, podwoił swoje przychody w ci?gu ostatnich 10 lat do 1,2 miliarda euro w 2015 r. Mazars w Niemczech będzie miał 10% udział w obrotach Grupy.

Christoph Regierer i Gregor Kunz, partnerzy w Roever Broenner Susat, doł?cz? odpowiednio do Zarz?du i Rady Nadzorczej Grupy Mazars.

Philippe Castagnac, Dyrektor Zarz?dzaj?cy i Prezes Zarz?du Grupy Mazars podkreśla, że “Europejska Reforma Audytu otwiera nowe drzwi dla Mazars - prawdziwie międzynarodowej organizacji o europejskich korzeniach. Wł?czaj?c Roever Broenner Susat w nasz? organizację wzmocnimy swoj? pozycję w najsilniejszej gospodarce w Europie. To bardzo m?dre posunięcie”.

Razem z Mazars podzielamy tę sam? kulturę organizacyjn?, która jest wymagaj?ca i opiera się na niezależności. Nasze możliwości wzajemnie się uzupełniaj?, a ta fuzja pozwoli nam dostarczać klientom najwyższej jakości usługi w skali międzynarodowej”, dodaj? Gregor Kunz, dr Christoph Regierer i dr Jost Wiechmann ze strony Roever Broenner Susat.

Po otrzymaniu zgody odpowiednich władz w Niemczech, warunki fuzji wejd? w życie ze skutkiem natychmiastowym.

***

O Mazars

Mazars jest międzynarodow?, zintegrowan? i niezależn? organizacj? specjalizuj?c? się w audycie, usługach księgowych, doradztwie podatkowym, prawnym i finansowym. Grupa Mazars korzysta z wiedzy 15.000 profesjonalistów i świadczy usługi dużym międzynarodowym grupom, małym i średnim przedsiębiorstwom, prywatnym inwestorom i organom publicznym w 73 krajach, które tworz? zintegrowan? sieć biur.

www.mazars.com

O Roever Broenner Susat

Roever Broenner Susat jest jedn? z czołowych firm audytorsko-doradczych w Niemczech, osi?gaj?c przychody na poziomie 80 milionów euro i dysponuj?c biurami w 10 lokalizacjach. Firma posiada 54 partnerów i zatrudnia 750 pracowników, w tym 240 certyfikowanych specjalistów. Firma specjalizuje się przede wszystkim w obsłudze przedsiębiorstw średniej wielkości oraz przedsiębiorstw prywatnych oferuj?c im kompleksowe usługi doradcze w zakresie audytu, podatków, prawa, finansowania przedsiębiorstw i konsultingu.

www.rbs-partner.de

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!