Aktualności firm stowarzyszonych

Mazars przedstawia The Next CFO, telewizję internetową, która zgłębia przyszłość działów finansów korporacyjnych

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;">The Next CFO pokaże widzom, jak będą wyglądać działy finansów korporacyjnych w przyszłości. Pierwsza telewizja tego typu będzie również służyć dyrektorom finansowym (CFO) z dużych międzynarodowych spółek jako świeża, nowoczesna platforma, poprzez którą będą mogli dzielić się swoją wizją tego dynamicznie zmieniającego się zawodu.</span></span></p>

>

Międzynarodowa firma audytorsko-doradcza Mazars zakłada pierwsz? telewizję internetow? stworzon? przez CFO dla CFO. Tym razem to nie marka Mazars czy jej usługi, lecz jej klienci będ? główn? osi? historii pokazywan? w telewizji online. Siedem oryginalnych programów odmalowuje portret dyrektora finansowego jutra w formie szczerych wywiadów i dyskusji ze znacz?cymi przedstawicielami tego zawodu. Nowy środek przekazu pojawia się w okresie istotnej transformacji dla spółek i ich modeli biznesowych.

Do roku 2020 niemal 40% transakcji księgowych może być przeprowadzanych przez maszyny, co całkowicie zrewolucjonizowałoby tradycyjny sposób funkcjonowania działów finansowych. Pierwsze odcinki programów The Next CFO przedstawiaj? główne tematy tej głębokiej zmiany: zarz?dzanie zmian?, rewolucję technologiczn?, konieczność rekrutowania niekonwencjonalnych kandydatów, znaczenie kształcenia ustawicznego, wagę komunikacji międzynarodowej i międzykulturowej oraz głębsze interakcje z innymi działami korporacyjnymi.

- Obecny w 86 krajach i maj?cy renomę zaufanego partnera dyrektorów finansowych, Mazars ma dobr? pozycję, żeby obserwować i przewidywać zbliżaj?ce się zmiany w branży finansowej. Te zmiany s? jednocześnie techniczne, strategiczne, kompleksowe i kluczowe. Głównym celem większości telewizji internetowych jest promocja ich sponsora. Utrzymuj?c nasz? pozycję jako wpływowego gracza w dziedzinie audytu, pomyśleliśmy, że bardziej przydatne będzie stworzenie wyj?tkowej przestrzeni umożliwiaj?cej swobodne wypowiadanie się i szczer? debatę. Mamy nadzieję, że The Next CFO będzie oryginalnym i nowoczesnym wkładem w dyskusję na temat przyszłości CFO - wyjaśnia Laurent Choain, Dyrektor ds. HR i Komunikacji w Mazars.

The Next CFO od kulis

Platforma transmisji wideo dla decydentów finansowych jest dostępna pod adresem www.thenextcfo.tv. Obecnie oferuje siedem oryginalnych programów po angielsku, a nowe odcinki będ? pojawiać się regularnie.

  • CFO vs CXO – wewnętrzne funkcjonowanie najważniejszych osób w zarz?dzie, jakiego jeszcze nie widzieliście. Dyrektor finansowy i inny menedżer wyjaśniaj?, jak budować konstruktywne relacje w zespole.
  • Jak oni to robi?? – Jak dyrektorzy finansowi spędzaj? czas, wydatkuj? energię lub wykorzystuj? swój umysł? Każdy odcinek przedstawia dyrektora finansowego z pasj? i wizj? kompetencji potrzebnych, żeby stać się CFO przyszłości.
  • Ścieżki kariery – Dyrektorzy finansowi o ciekawym, reprezentatywnym lub nietypowym doświadczeniu s? w brani w krzyżowy ogień pytań w celu udzielenia szybkich porad na temat kariery.
  • FinQuake Jakie technologie wstrz?sn? finansami? FinQuake analizuje, jak dyrektorzy finansowi wytrzymuj? presję.
  • The Professor – Na filmach wideo w formacie MOOC (masowe otwarte kursy online) profesorowie z czołowych uniwersytetów omawiaj? najnowsze osi?gnięcia w dziedzinie finansów.
  • CFO, 10 lat później – Byli dyrektorzy finansowi przedstawiaj? szczere uwagi na temat najważniejszych doświadczeń kształtuj?cych ich karierę.
  • Dochodzenia gospodarcze – Specjalistyczne porady w zakresie eliminowania kompleksowych zagrożeń w dużych spółkach.

Różnorodność mówców, międzynarodowy zasięg i innowacyjne podejście sprawiaj?, że The Next CFO jest naprawdę wyj?tkowym środkiem przekazu. Został zaprojektowany jako platforma służ?ca dyskusji, refleksji i szkoleniu dla dyrektorów finansowych i przyszłych dyrektorów finansowych.

***

O Mazars

Mazars jest międzynarodow?, zintegrowan? i niezależn? organizacj? specjalizuj?c? się w audycie, księgowości, doradztwie, podatkach i usługach prawnych. Na dzień 1 stycznia 2018 roku Mazars działa w 86 krajach, które tworz? zintegrowan? sieć partnerów. Mazars korzysta z wiedzy 20 000 specjalistów, kierowanych przez 980 partnerów w 300 biurach na całym świecie. Wspieramy przedsiębiorstwa o różnej wielkości, od MŚP i globalnych graczy, jak również start-upy i organizacje publiczne na każdym etapie ich rozwoju. Spółka Mazars w Polsce jest obecna od 1992 roku i prowadzi działalność w Warszawie oraz w Krakowie, zatrudniaj?c ł?cznie ponad 220 specjalistów.

www.mazars.pl
www.linkedin.com/company/mazars-in-poland | www.twitter.com/mazarsgroup

KONTAKT DLA PRASY

Mazars

Marie Coudié – Head of International Brand Communication – +33 1 49 97 46 70 - marie.coudie(@)mazars.com

Elizabeth Husson – International Communication Officer – +33 1 49 97 63 37 - elizabeth.husson(@)mazars.com

Mazars w Polsce

Renata Stefanowska – Manager Działu Komunikacji i Marketingu

+48 22 25 55  200; +48  605 36 71 35 – r.stefanowska(@)mazars.pl

OPRG Agency

Laure de Chastellux – +33 1 53 32 55 78 – laure.dechastellux@omnicomprgroup.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!