Aktualności firm stowarzyszonych

Mazars prezentuje: Przewodnik Podatkowy dla Europy Środkowo-Wschodniej 2019

Z wielką przyjemnością przedstawiamy siódmą edycję Przewodnika Podatkowego Mazars dla Europy Środkowo-Wschodniej. Raport na temat systemów podatkowych w Europie Środkowo-Wschodniej obejmuje 22 kraje: kraje Grupy Wyszehradzkiej, Europę Południowo-Wschodnią, Rosję, Ukrainę i kraje bałtyckie. Jego celem jest pomoc inwestorom w porównywaniu podstawowych czynników konkurencyjności.

1. Podatki od wynagrodzeń

Ogólnie rzecz biorąc, udział podatków i składek związanych z zatrudnieniem nadal spada, z wyjątkiem Macedonii i Litwy, gdzie wprowadzono wielostawkowy, progresywny podatek, który zwiększa obciążenia podatkowe osób fizycznych. Chorwacja i Łotwa znacznie zwiększyły limit niższej stawki podatkowej, co jest korzystne dla pracowników. Polska również złagodziła swoje podejście i podniosła kwotę wolną od podatku. Aktualnie wynosi ona 8 000 złotych.

Całkowity koszt płac pracodawców w regionie jest nadal bliski 160% średniej płacy netto. Węgry nieznacznie poprawiły swój szczególnie słaby wskaźnik w 2017/18 r. i również w tym roku spodziewana jest niewielka poprawa. Polska osiągnęła wynik 121% średniej płacy netto.

System składek na ubezpieczenie społeczne został całkowicie zreformowany w Rumunii i na Litwie. Główne niezmienione obciążenia podatkowe są obecnie w przeważającej części ponoszone przez pracownika, a nie przez pracodawcę. Polska również doświadczyła zmian w tym zakresie. Reforma objęła emerytury oraz wprowadzono mechanizm długoterminowego oszczędzania. Składki mają być wpłacane w sposób klarowny, co ma wpłynąć na przejrzystość i prostotę całego systemu.

2. Podatek vat

Rządy nadal starają się opierać na wzroście konsumpcji prywatnej, nadając coraz większą rolę podatkom konsumpcyjnym, w szczególności podatkowi VAT, przy planowaniu dochodów fiskalnych. Średnia stawka VAT wynosi około 21%; Rosja podniosła stawkę o 2 punkty procentowe. Szczególnie wysokie są stawki w Chorwacji i na Węgrzech, odpowiednio 25 % i 27 %. W przyszłym roku w Chorwacji spodziewany jest spadek o 1 punkt procentowy. W Polsce podstawowa stawka VAT wynosi 23%. Obowiązują również dwie stawki preferencyjne: 8% oraz najniższa 5%. W niedalekiej przyszłości przewiduje się obniżkę dwóch najwyższych stawek odpowiednio do 22% oraz 7%.

Rządy próbują zwalczać praktyki uchylania się od płacenia podatków za pomocą technologii cyfrowych. Celem jest kompleksowe monitorowanie procesu sprzedaży, wykrywanie transakcji nieopodatkowanych i ograniczanie oszustw podatkowych. W 2018 r. Węgry wprowadziły fakturowanie online z pierwszymi przychylnymi opiniami. Oczekuje się, że podobne rozwiązania pojawią się w całym regionie. Polska również podejmuje działania w tym obszarze – stopniowo wprowadzany jest obowiązek stosowania kas fiskalnych online, co ma za zadanie uszczelnić system VAT, a ponadto unowocześnić płatności. Wprowadzany jest również mechanizm split payment.

3. Podatek dochodowy

Stawki podatku dochodowego od osób prawnych różnią się w regionie: najwyższą (Niemcy, 33%) i najniższą (Węgry i Czarnogóra, 9%) dzieli ponad 20 punktów procentowych. Ograniczenia konkurencji podatkowej stopniowo zaczynają stawać się coraz bardziej wyraźne: tylko Grecja obniżyła podatek dochodowy od osób prawnych (o 1 %) od 2019 roku. Polska wprowadziła preferencyjną stawkę w wysokości 9% dla małych podatników. Ogólnie rzecz biorąc, średnia stawka podatkowa w regionie wynosi około 17%.

Unia Europejska podjęła świadome wysiłki na rzecz ograniczenia konkurencji podatkowej i zapobiegania technikom uchylania się od płacenia podatków. Dyrektywa dotycząca unikania zobowiązań podatkowych (ATAD) jest stosowana przez państwa członkowskie od dnia 1 stycznia 2019 r. Stanowi ona na przykład o tym, jaką część odsetek zapłaconych za kredyty dla osób prawnych można odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Uruchomiła również unifikację przepisów podatkowych. Ponadto dyrektywa jest źródłem zbliżającej się transpozycji opodatkowania niezrealizowanych zysków kapitałowych.

Wszystkie kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w których obowiązują tradycyjne systemy podatku dochodowego, pozwalają na przeniesienie strat wygenerowanych w poprzednich latach i wykorzystanie ich w stosunku do dodatniej podstawy opodatkowania w kolejnych latach (zazwyczaj do 5-7 lat). Tylko 6 krajów zezwala na to bez ograniczeń czasowych. Państwa regionu nadal nakładają podatki u źródła od płatności odsetek, dywidend i należności licencyjnych (według stawek 15%, a nawet 19-20%). Polska również należy do tego grona, ponadto ostatnio zmodernizowane przepisy o WHT nakładają wysoki podatek 19% lub 20% od nadwyżki ponad 2 mln zł. Można będzie wnosić o jego zwrot lub ubiegać się o opinię zwalniającą z tego podatku, co ma trwać 6 miesięcy. Litwa, Estonia i Węgry nadal nie nakładają podatku u źródła od zysków kapitałowych. W dwóch trzecich regionu Europy Środkowo - Wschodniej podatnicy mogą sporządzać jednostkowe sprawozdania finansowe w oparciu o MSSF i wykorzystywać je również do celów podatkowych. W ponad połowie krajów system podatkowy wspiera działalność badawczo-rozwojową (B+R) w różnych formach. Słowacja, Serbia i Polska podjęły ostatnio kroki w tym kierunku. Dla innowacyjnych przedsiębiorstw działających w Polsce, po niedawnych zmianach, preferencyjna stawka podatku wynosi zaledwie 5% dzięki zastosowaniu ulgi w postaci Innovation Box – dotyczy ona dochodów uzyskiwanych z praw własności intelektualnej.

Podobnie jak w Austrii, Polsce oraz Bośni i Hercegowinie od 2019 r. można wybrać opodatkowanie grupowe dla przedsiębiorstw również na Węgrzech. Rosja natomiast likwiduje możliwość tworzenia skonsolidowanych grup podatkowych.

4. Ceny transferowe

Inicjatywa OECD, Base Erosion Profit Shifting (BEPS, z ang. erozja podstawy opodatkowania i transfer zysków) zwróciła uwagę na transakcje wewnątrzgrupowe i transgraniczne. Przepisy dotyczące cen transferowych zostały już wprowadzone do systemów podatkowych prawie wszystkich zainteresowanych krajów, z wyjątkiem Czarnogóry i Macedonii (podczas gdy w Bułgarii dokumentacja cen transferowych musi być przygotowana jedynie na specjalne żądanie organu podatkowego). Obowiązki związane z dokumentacją towarzyszącą zostały ostatnio przekształcone. Podstawowym celem sprawozdawczości zalecanej przez OECD w podziale na poszczególne kraje, country-by-country reporting (CBC-R), jest promowanie przejrzystości poprzez dostarczanie lokalnym organom podatkowym informacji niezbędnych do oceny ryzyka podatkowego. W minionym roku podatnicy w regionie Europy Środkowo - Wschodniej musieli również aktywnie uczestniczyć w uruchomieniu systemu raportowania CBC. Polska również implementowała odpowiednie aktualizacje przepisów dotyczące obowiązkowej automatycznej wymiany informacji podatkowej (w tym CBC-R).

Przewodnik jest dostępny online

***

O Mazars

Mazars jest międzynarodową, zintegrowaną i niezależną firmą specjalizującą się w audycie, usługach księgowych, doradztwie podatkowym, prawnym[1] i usługach doradczych. Mazars korzysta z wiedzy 40 000 specjalistów – 24 000 specjalistów w 89 krajach i terytoriach zależnych w ramach zintegrowanego partnerstwa Mazars oraz 16 000 specjalistów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie poprzez Mazars North America Alliance. Doradzamy dużym spółkom międzynarodowym, małym i średnim przedsiębiorstwom, inwestorom prywatnym i instytucjom publicznym na każdym etapie ich rozwoju na całym świecie. Spółka Mazars w Polsce jest obecna od 1992 roku i prowadzi działalność w Warszawie oraz w Krakowie, zatrudniając łącznie ponad 230 specjalistów.

[1] W przypadku gdy jest to dozwolone na mocy obowiązujących przepisów prawa krajowego

Kontakt

Mazars w Polsce

Renata Stefanowska

Communications & Marketing Manager

+48 22 25 55 200

E-mail: r.stefanowska@mazars.pl

Dedykowana strona internetowa: https://pol.mazars.pl/Strona-glowna/Aktualnosci/Nasze-publikacje/Broszury-lokalne-i-regionalne/Przewodnik-Podatkowy-Mazars-CEE-2019

Platforma online: https://pol.mazars.pl/Home/Services/Tax/Central-and-Eastern-European-Tax-Guide-2019

www.mazars.pl | www.linkedin.com/company/mazars-in-poland | www.twitter.com/mazarsgroup

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!