Aktualności firm stowarzyszonych

Mazars ogłasza wyniki finansowe za 2018 rok

– Mazars, międzynarodowa, zintegrowana i niezależna firma audytorsko-doradcza specjalizująca się w audycie, doradztwie podatkowym, prawnym i usługach doradczych, opublikowała swój "https://pol.mazars.pl/Strona-glowna/Aktualnosci/Nasze-publikacje/Raporty-roczne/Raport-Roczny-2017-2018" podając sumę globalnych przychodów w wysokości 1,6 miliarda EUR, co oznacza 8,7% wzrost w stosunku do ubiegłego roku. Od 2013 roku Mazars zwiększył globalne obroty o ponad 50%. Mazars poinformował jednocześnie o powiększeniu zespołów w Australii, Francji i w Nigerii oraz o rozszerzeniu działalności o nowe rynki. W tym roku do Mazars dołączyły firmy w Palestynie, Arabii Saudyjskiej i w Słowenii. Pozwoli to na lepszą obsługę lokalnych i międzynarodowych klientów w tych krajach.

 

Mazars to obecnie zespół 23  000 specjalistów i ponad 1 000 partnerów pracuj?cych w 310 biurach w 89 krajach świata. Przez ostatnie 75 lat Mazars doświadczał stałego, nieprzerwanego rozwoju, który firma zawdzięcza swojemu unikalnemu, międzynarodowemu modelowi biznesowemu.  

- Tegoroczne wyniki finansowe podkreślaj? odporność i skuteczność naszego modelu zintegrowanego partnerstwa. W minionych 25-ciu latach zwiększył się ponad dziesięciokrotnie: globalne przychody wzrosły ze 100 milionów EUR do 1,6 miliarda EUR bez uszczerbku na naszych wartościach i bez żadnych ustępstw, jeśli chodzi o nasze podstawowe zasady. – powiedział Prezes Mazars Hervé Hélias.  

2018 rok był dobrym rokiem dla Mazars w Polsce. W dalszym ci?gu towarzyszyliśmy klientom w dostosowaniu się do lokalnych i globalnych trendów gospodarczych i nowych przepisów krajowych. W tym celu wzmocniliśmy dział doradztwa podatkowego, praktykę doradztwa transakcyjnego, wdrożyliśmy nowe rozwi?zania informatyczne, aby zapewnić jeszcze wyższy poziom usług w dziale usług księgowych i kadrowo-placowych oraz zapewnić najwyższej jakości usługi realizowane przez dział audytu. Usługi audytorskie na najwyższym poziomie stanowi? podstawę naszego zobowi?zania do działania w interesie publicznym.  

W 2018 roku uplasowaliśmy się na 5. miejscu pod względem przychodów z audytu w rankingu Firm Audytorskich dziennika “Rzeczpospolita”. Zajęliśmy też wysokie pozycje w rankingach firm doradczych i księgowych “Book of Lists 2018/2019”.  

- W Mazars wierzymy, że nasze bogate doświadczenie, dynamiczny rozwój, wysokie miejsce w rankingach a przede wszystkich zaufanie naszych klientów pokazuj?, że stanowimy realn? alternatywę dla firm z tzw. „wielkiej czwórki”. - powiedział Michel Kiviatkowski, Partner Zarz?dzaj?cy Mazars w Polsce.  

W kontekście bezprecedensowych zmian Mazars przyspiesza transformację, aby lepiej pomagać klientom poruszać się w złożonym otoczeniu. Firma zobowi?zała się do bycia dobrym obywatelem świata, wprowadzaj?c program “MazarsForGood”, którego celem jest wywieranie pozytywnego wpływu na świat i społeczności, w których firma działa.  

Hervé Hélias dodaje: - Wierzymy, że wyniki i odpowiedzialność id? ze sob? w parze. Jesteśmy zdeterminowani, by zdobywać nowe kompetencje i pozyskiwać nowych specjalistów, by jeszcze lepiej służyć naszym klientom i zwiększać nasz? zdolność do wspierania wzrostu dla wspólnego dobra.

***  

O Mazars  

Mazars jest międzynarodow?, zintegrowan? i niezależn? firm? specjalizuj?c? się w audycie, usługach księgowych, doradztwie biznesowym, podatkowym i prawnym. Działaj?c w 89 krajach i na terytoriach zależnych, na dzień 1 stycznia 2019 roku firma korzysta z wiedzy 23  000 specjalistów, którzy wspieraj? duże, międzynarodowe grupy, MŚP, inwestorów prywatnych i instytucje publiczne na każdym etapie ich rozwoju. Spółka Mazars w Polsce jest obecna od 1992 roku i prowadzi działalność w Warszawie oraz w Krakowie, zatrudniaj?c ł?cznie ponad 220 specjalistów.

www.mazars.pl | www.linkedin.com/company/mazars-in-poland | www.twitter.com/mazarsgroup

Kontakt:  

Lorraine Hackett
Mazars
E: Lorraine.Hackett(@)mazars.co.uk
M: +44 (0)78 8128 3962

Wintana Kiros
Edelman
E: Wintana.Kiros@elanedelman.com
M: +33 1 86 21 50 81

Renata Stefanowska
Mazars w Polsce
E: r.stefanowska(@)mazars.pl
M: +48 605 36 71 35

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!