Aktualności firm stowarzyszonych

Mazars numerem 1 w rankingu firm doradczych w Polsce

<p style="text-align: justify;">Mazars zajął 1. miejsce w rankingu firm doradczych według przewodnika "Book of Lists 2018/2019", wydawanego przez "Warsaw Business Journal". Uroczysta gala podsumowująca tegoroczną edycję publikacji odbyła się w dniu 17 września 2018 roku w hotelu Polonia w Warszawie.</p> <p style="text-align: justify;"> </p>

>

Odbieraj?c nagrodę za zajęcie 1. miejsca    Jan Fido, dyrektor Działu Doradztwa Mazars w Polsce  powiedział: „Doradztwo to obszar, który wci?ż rozwijamy i w którym wci?ż się doskonalimy, aby pomagać przedsiębiorstwom w osi?ganiu założonych wyników i uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej w czasach, gdy globalizacja, koszty, czas, wynik i jakość staj? się kluczowymi czynnikami sukcesu. Pragnę bardzo podziękować za to wyróżnienie naszym klientom. Dziękuję i gratuluję całemu mojemu zespołowi – bo to nasz wspólny sukces”.  

Jednocześnie Mazars utrzymał  wysok? pozycję  w innych  opublikowanych rankingach:  

2. miejsce w kategorii Firmy Księgowe
5. miejsce w kategorii Firmy oferuj?ce usługi biznesowe
9. miejsce w kategorii Firmy Doradztwa Podatkowego (firmy średnie)  

Cieszymy się, że ponownie uplasowaliśmy się wysoko w rankingach. Doskonała pozycja w kategorii „Firmy Doradcze” potwierdza, że dzięki stałemu rozwojowi Mazars zajmuje wiod?ce miejsca w wielu obszarach swojej działalności. Bardzo dziękujemy naszym Pracownikom i Klientom, którzy do tego sukcesu codziennie się przyczyniaj?”. –  powiedział Michel Kiviatkowski, Partner Zarz?dzaj?cy Mazars w Polsce.  

Jan Fido, dyrektor Działu Doradztwa Mazars odbiera nagrodę z r?k Mortena Lindholma – partnera i wydawcy oraz Moniki Rozner – project managera Book of Lists  

"Book of Lists"  to przewodnik po polskim biznesie i gospodarce, od wielu lat traktowany jako narzędzie pracy dla polskich biznesmenów, a zagranicznym inwestorom służ?cy jako  pierwsze źródło informacji  o naszym kraju i tutejszym środowisku biznesowym. Ta polsko-angielska publikacja biznesowa prezentuje ponad 2 tysi?ce najbardziej prosperuj?cych firm z sektorów gospodarki B2B w Polsce – doradczego, finansowego, budowlanego i nieruchomościowego, usługowego, transportu i logistyki, edukacji, IT, podróży i wypoczynku, gospodarki i przemysłu.  Tegoroczna edycja uwzględnia dane za rok 2017.

Kontakt  :

Renata Stefanowska
Manager Działu Komunikacji i Marketingu Mazars ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa
tel. +48 22 25 55 200
e-mail:r.stefanowska(at)mazars.pl
www.mazars.pl

***

O Mazars  :

Mazars jest międzynarodow?, zintegrowan? i niezależn? organizacj? specjalizuj?c? się w audycie, usługach księgowych, doradztwie podatkowym, prawnym i usługach doradztwa biznesowego. Na dzień 1 stycznia 2018 roku Mazars działa w 86 krajach, które tworz? zintegrowan? sieć biur. Mazars korzysta z fachowej wiedzy 20 000 specjalistów i 980 partnerów w 300 biurach na świecie. Doradzamy przedsiębiorstwom – dużym spółkom międzynarodowym, małym i średnim przedsiębiorstwom, inwestorom prywatnym - i instytucjom publicznym na każdym etapie ich rozwoju.
Mazars w Polsce prowadzi działalność od 1992. W Warszawie i Krakowie obecnie zatrudnia ponad 220 specjalistów i obsługuje ponad 800 różnej wielkości polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw, oferuj?c pełen zakres usług w dziedzinie audytu, księgowości i doradztwa kadrowo-płacowego, podatków, konsultingu oraz doradztwa finansowego.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!