Aktualności firm stowarzyszonych

Mazars informuje o nominacji Cécile Kossoff na stanowisko szefowej Komunikacji, Marketingu i Marki oraz członka zespołu liderów grupy Mazars

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;">Cécile wnosi do Mazars swoje 25-letnie doświadczenie w marketingu, komunikacji i zarządzaniu marką, na które złożyło się m.in. 12 lat pracy w firmie doradczej McKinsey &amp; Company, gdzie była odpowiedzialna za globalną strategię marki, komunikację, rozpowszechnianie wiedzy i zarządzanie reputacją na poziomie grupy. Przed dołączeniem do McKinsey zajmowała stanowisko Dyrektora Strategii, Marketingu i Komunikacji w LexisNexis France (grupa Reed Elsevier).</span></p>

>

Mazars Cécile będzie odpowiedzialna za wzmocnienie reputacji marki oraz oferty wartości istotnych dla rynków, na których działa Mazars. W tym celu, podlegaj?c bezpośrednio Hervé Héliasowi, Prezesowi Grupy, będzie ściśle współpracowała z Zarz?dem Grupy.

- Bardzo się cieszymy, że możemy powitać w zespole leaderów wytrawn? ekspertkę i najwyższej klasy profesjonalistkę, jak? jest Cécile – mówi Hervé Hélias, Prezes Grupy Mazars. - W czasie, kiedy Mazars ma do odegrania kluczow? role w zwiększeniu konkurencyjności rynku i pozyskaniu nowych klientów w zwi?zku z rotacj? firm audytorskich, misj? Cécile  będzie informowanie naszych klientów kim jesteśmy, co robimy, co nas odróżnia od innych i sprawia, że jesteśmy partnerem z wyboru dla wielu firm.

Ponadto, zadaniem Cécile będzie zwiększenie w ramach organizacji różnorodności pod względem płci, dzięki dziesięcioletniemu doświadczeniu w roli współautorki i rzeczniczki serii raportów firmy McKinsey  ? Women Matter  ?. - Jej wysokie kompetencje i doskonała znajomość tematyki różnorodności s? kluczowe w zrobieniu kroku naprzód i realizacji naszych aspiracji – wyjaśnia Laurent Choain, Dyrektor HR grupy Mazars.

***

O Mazars

Mazars jako międzynarodowa, zintegrowana i niezależna organizacja specjalizuj?ca się w audycie, usługach księgowych, doradztwie podatkowym, prawnym oraz usługach doradztwa biznesowego to wyj?tkowa firma działaj?ca w obszarze usług profesjonalnych. Maj?ca swoje korzenie w Europie, od 75-ciu lat stawia na nieustanny rozwój, działaj?c jako zintegrowane, globalne partnerstwo korzystaj?ce z wiedzy 20  000 specjalistów w 86 krajach i terytoriach zależnych. Grupa d?ży obecnie do zbudowania nowoczesnej, spójnej i wyróżniaj?cej się na całym świecie marki, odzwierciedlaj?cej wartości klientów z różnych obszarów geograficznych, branż i rynków dzięki swojemu wyj?tkowemu globalnemu i zintegrowanemu partnerstwu.

www.mazars.pl | www.linkedin.com/company/mazars-in-poland | www.twitter.com/mazarsgroup

KONTAKT

Mazars Group:
Marie Coudié - Head of International Brand Communication
marie.coudie(@)mazars.com
+ 33 1 49 97 46 70  

Mazars w Polsce
Renata Stefanowska – Manager Działu Komunikacji i Marketingu
r.stefanowska(@)mazars.pl
+48 22 25 55 200; +48 605 36 71 35  

Rumeur Publique :
Pauline Florentin
pauline(@)rumeurpublique.fr
+33 6 24 48 32 70

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!