Aktualności firm stowarzyszonych  •  Partnerzy

Master of Business Administration dla Małych i Średnich przedsiębiorstw (MŚP) - specjalna oferta dla członków CCIFP

<p style="text-align: justify;">Zapraszamy do wzięcia udziału w studiach podyplomowych MBA dedykowanych sektorowi MSP. Członkowie CCIFP mogą skorzystać ze specjalnej zniżki.</p>

>

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) odgrywaj? istotn? rolę w gospodarce i uważane s? za stymulatora jej rozwoju. Funkcjonowanie MŚP stanowi objaw zdrowej konkurencji oraz odzwierciedla przedsiębiorczość społeczeństwa. Małe i średnie przedsiębiorstwa stymuluj? wzrost gospodarczy poprzez aktywizacje procesów innowacyjnych oraz generuj? nowe miejsca pracy. Stworzenie i zarz?dzanie firm? nie jest jednak łatwe. Co roku jest rejestrowanych w Polsce średnio 330 000 działalności gospodarczych. Po roku 50% upada. W kolejnym roku następne 50% przestaje istnieć. Po dwóch latach nadal funkcjonuje jedynie 25% firm. Dlaczego tak się dziej? Z badań wynika, że (MŚP) napotykaj? trzy podstawowe bariery rozwojowe: bariery rynkowe i otoczenia, problemy zarz?dzania, wynikaj?ce z niewystarczaj?cej wiedzy i umiejętności oraz bariery finansowe.

Programy MBA dostępne na rynku polskim pozwalaj? pozyskać wiedzę i umiejętności niezbędne przede wszystkim do radzenia sobie z problemami oraz zarz?dzania dużym przedsiębiorstwem. Skala problemów w dużych firmach jest zupełnie inna, chociaż ich aspekty merytoryczne mog? być zbliżone do wyzwań MŚP. Jednak MŚP maj? własn? specyfikę działania i rozwoju. I właśnie dla małych i średnich przedsiębiorstw jest skierowany ten unikalny program.

Bogaty program oferowany na studiach podyplomowych MBA dla MŚP, w oparciu o studia przypadków, wskazuje najbardziej istotne obszary funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, mog?ce występować w tych obszarach problemy oraz daje gotowe do wykorzystania narzędzia do radzenia sobie z tymi wyzwaniami.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

  • własna firma działaj?ca w sektorze MŚP.
  • menedżer średniego i wyższego szczebla zarz?dzania w dowolnej firmie
  • doradca z dziedziny zarz?dzania w firmach konsultingowych
  • niezależny konsultant
  • doradca ds. zarz?dzania przedsiębiorstwem
  • pełnomocnik ds. zarz?dzania przedsiębiorstwem
  • menedżer działu
  • menedżer projektu.

PEŁEN OPIS PROGRAMU >>>

Do pobrania

Download MBA-OFERTA-SPECJALNA-DLA-CCIFP.pdf  (PDF • 409 KB)

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Jak zmienia się język

Warsztaty online z BALAJCZA Wtorek, 1 lutego 2022 r. godz. 11:00-12:00 Język jest tworem społecznym i to właśnie dzięki temu podlega zmianom. W XXI...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!