Aktualności firm stowarzyszonych

Marketing i public relations odpowiedzią EFICOM Communications na potrzeby klientów

<p style="text-align: justify;">EFICOM Communications Sp. z o.o. to nowa nazwa interaktywnej agencji marketingu i public relations, która jest spółką zależną EFICOM S.A. Decyzja o aktywacji firmy i rozszerzeniu jej profilu jest wynikiem potrzeb, jakie sygnalizują klienci grupy. Rosnąca konkurencyjność oraz wzrost dynamiki rozwoju rynku są dla wielu firm bodźcem do podjęcia kompleksowych działań marketingowych skoordynowanych ze strategią biznesową oraz dostosowaniem ich do wymogów otoczenia społecznego, gospodarczego i politycznego.</p>

>

EFICOM Communications Sp. z o.o. to nowa nazwa firmy działaj?cej w ramach grupy EFICOM S.A. notowanej na rynku NewConnect na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a funkcjonuj?cej dotychczas pod nazw? New Power Forum Sp. z o.o.. Jej aktywacja jest odpowiedzi? na potrzeby klientów grupy, które wynikaj? z rosn?cej konkurencyjności oraz dynamicznego rozwoju rynku.

„Decyzja o zmianie nazwy oraz aktywacja działalności firmy w przede wszystkim w zakresie marketingu strategicznego, public relations i public affairs, wynika z naturalnej synergii kompetencji i doświadczenia jakie maj? poszczególne spółki w grupie EFICOM.”, mówi Anna Katarzyna Nietyksza, prezes EFICOM S.A..

Główne obszary działalności firmy obejmuj? kompleksowe projekty budowania wizerunku oraz komunikacji marki, a także public relations dla klientów biznesowych i administracji publicznej. Działania marketingowe prowadzone dla klientów EFICOM Communications to m.in. przygotowanie i realizacja kompleksowych kampanii reklamowych i promocyjnych; opracowanie oraz wdrożenie strategii CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu); projekty w zakresie social media oraz marketing bezpośredni; a także organizacja konferencji, pokazów, gali, a także warsztatów i szkoleń. W zakresie public relations EFICOM Communications realizuje projekty typu: public affairs, media relations, investor relations, oraz działania komunikacyjne w sytuacjach kryzysowych.

To co jest ważne dla klientów firmy to głównie wiedza merytoryczna, jaka wynika z działalności w grupie EFICOM S.A. oraz jej z działalności na rynku kapitałowym, finansowym, ICT, energetycznym, doskonała doskonał? znajomość regulacji UE. Ze względu na to kilkunastoletnie doświadczenie w realizacji kompleksowych projektów marketingowych i PR dla biznesu i sektora publicznego, jak również szerok? sieć kontaktów, szczególnie w instytucjach w Brukseli oraz sieć partnerów biznesowych w krajach UE EFICOM Communications z powodzeniem realizuje wymagaj?ce projekty nie tylko na rynku polskim, ale także dla firm i korporacji międzynarodowych.

Wyróżnikiem EFICOM Communications s? kreatywność, w której innowacyjne pomysły na kampanie, scenariusze i wizualizacje dostosowane s? do realnych założeń budżetowych, bezkompromisowa jakość, osnaczaj?ca wagę każdego, nawet najdrobniejszego detalu projektu i produkcji, a także przewidywanie „trudnych momentów”, jakie zdarzaj? się przy każdym projekcie, co stanowi najwyższ? gwarancję bezpieczeństwa ich realizacji. Całość uzupełniaj? doświadczenia i referencje, m.in. w obszarze media relations oraz wyprodukowanie ponad 400 programów telewizyjnych oraz kilka tysięcy informacji prasowych.

Więcej informacji:

Maciej W. Iwankiewicz
EFICOM Communications Sp. z o.o.
tel. +48 22 623 8214
maciej.iwankiewicz(@)eficom.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!