Aktualności firm stowarzyszonych

Marek Grodek pokieruje zespołem prawa nieruchomościowego w kancelarii Hogan Lovells

<p style="text-align: justify;" align="left"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;">Adwokat Marek Grodek, jeden z najbardziej uznanych prawników na rynku nieruchomości w Polsce, dołączył do warszawskiego biura kancelarii Hogan Lovells na stanowisku Partnera. Marek Grodek pokieruje zespołem prawników Hogan Lovells specjalizujących się w zakresie prawa nieruchomościowego. </span></p>

>

Marek Grodek posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w sektorze nieruchomościowym. Specjalizuje się przede wszystkim w projektach dotycz?cych nieruchomości komercyjnych oraz w ich finansowaniu. Doradza instytucjom finansowym i funduszom inwestycyjnym w zakresie projektów nieruchomościowych, a także inwestorom w zakresie umów o roboty budowlane pod klucz (EPC FIDIC contracts). Zajmuje się także sporami s?dowymi i arbitrażowymi dotycz?cymi nieruchomości, reprezentuj?c w nich deweloperów i inwestorów.

Marek Grodek jest regularnie rekomendowany przez międzynarodowe rankingi prawnicze. Klienci doceniaj? go za „ogromn? wiedzę, zaradność oraz niezrównane umiejętności negocjacyjne” (Ranking Chambers Europe 2018). Marek Grodek został również sklasyfikowany w tegorocznym zestawieniu Hall of Fame opublikowanym przez ranking prawniczy The Legal 500. Lista Hall of Fame wyróżnia najlepszych i najbardziej uznanych na rynku przedstawicieli zawodów prawniczych.

Marek Grodek, przed doł?czeniem do Hogan Lovells, kierował praktykami nieruchomościowymi w warszawskich biurach następuj?cych kancelarii: Greenberg Traurig (2012 - 2017), Dewey & LeBoeuf (2010 - 2012), Salans (2003 - 2010). Wcześniej zwi?zany z kancelariami Clifford Chance (1996 – 2003) oraz Gide Loyrette Nouel (1992 - 1996).

Marek Grodek zdobył uprawnienia adwokata w 1998 roku. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w 1993 roku oraz studia prawnicze (Master Law Studies at University Paris II-Assas) w 1992 roku. Posługuje się biegle językiem angielskim oraz francuskim.

Marek Grodek doskonale wpisuje się w profil działalności globalnego zespołu nieruchomościowego Hogan Lovells. Jako uznany na rynku specjalista będzie odpowiedzialny za rozwój praktyki nieruchomościowej warszawskiego biura Hogan Lovells. Ogromne doświadczenie Marka w zakresie transakcji transgranicznych na rynku nieruchomości będzie dodatkowym atutem dla Hogan Lovells w przypadku projektów przeprowadzanych w Europie przez inwestorów amerykańskich,” powiedział David Gibbons, Partner kieruj?cy Globaln? Praktyk? Korporacyjn? w Hogan Lovells.

Pomimo chwilowych zawirowań, na niektórych rynkach, spowodowanych procesem wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, globalne prognozy dla rynku nieruchomości s? w dalszym ci?gu obiecuj?ce zwłaszcza w kontekście największych i najbardziej złożonych transakcji. Rozbudowane portfolio międzynarodowych klientów Marka Grodka będzie kluczowym czynnikiem rozwoju praktyki nieruchomościowej Hogan Lovells w Polsce oraz na innych europejskich rynkach,” dodała Jackie Newstead, Partner kieruj?ca Globaln? Praktyk? Nieruchomościow? w Hogan Lovells.

Na polskim rynku jest niewielu prawników nieruchomościowych, którzy maj? możliwości i doświadczenie w zakresie współpracy z międzynarodowymi podmiotami przy największych projektach. Marek Grodek jest jednym z nich. Jestem przekonana, że doł?czenie Marka do Hogan Lovells będzie stanowiło duże wsparcie dla klientów z sektora nieruchomościowego,” powiedziała Beata Balas-Noszczyk, Partner Zarz?dzaj?ca warszawskim biurem Hogan Lovells.

Wśród prawników, którzy doł?czyli do zespołu nieruchomościowego Hogan Lovells znajduje się również radca prawny Bartosz Clemenz (Counsel), adwokat Stanu Nowy Jork. Bartosz Clemenz posiada ponad 18-letnie doświadczenie w reprezentowaniu i doradzaniu głównym inwestorom w zakresie strukturyzacji projektów akwizycyjnych, deweloperskich i infrastrukturalnych. Bartosz Clemenz był czołowym prawnikiem w kilkudziesięciu dużych transakcjach dotycz?cych nieruchomości komercyjnych, w tym dużych akwizycjach nieruchomości i projektach deweloperskich w sektorze biurowym, magazynowym, handlowym i mieszkaniowym. Reprezentuje międzynarodowych klientów w nabywaniu sieci hipermarketów i supermarketów.

Obszary ekspertyzy Bartosza obejmuj?: duże międzynarodowe transakcje na rynku nieruchomości komercyjnych; doradztwo deweloperom przy dużych przedsięwzięciach budowlanych, umowy najmu i prawne zarz?dzanie aktywami; strukturyzacja transakcji; koordynacja prac prawników z różnych jurysdykcji w projektach transgranicznych. Bartosz ma również doświadczenie w tworzeniu pionierskich projektów partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w Polsce.

Bartosz Clemenz jest regularnie rekomendowany przez międzynarodowe rankingi prawnicze. Klienci doceniaj? jego „ogromne zaangażowanie przy transakcjach” jak również z uznaniem stwierdzaj?, że „(Bartosz) jest zawsze dostępny pod telefonem” (Chambers Europe 2017)

Bartosz Clemenz zdobył uprawnienia radcy prawnego w 2005 roku oraz uprawnienia adwokata Stanu Nowy Jork w 1998 roku.

Bartosz Clemenz, przed doł?czeniem do Hogan Lovells, był zwi?zany z następuj?cymi kancelariami w Polsce: Dewey & LeBoeuf / Greenberg Traurig (Partner, 2010 - 2017), Salans (Counsel, 2003 - 2010), Baker & McKenzie (Associate, 2000 – 2002).

Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w 1997 roku oraz studia prawnicze (LLM, University of Houston Law Center) w 1998 roku.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!