Analizy i badania

Mały konsument, duży potencjał

<p style="text-align: justify;">Segment jedzenia dla dzieci nie tylko dynamicznie rośnie, ale także oferuje konsumentom wiele nowości. Tradycyjnie dla dziecięcego odbiorcy dedykowane były głównie produkty certyfikowane. Obecnie producenci dostrzegli potencjał w rozszerzaniu oferty skierowanej do najmłodszych konsumentów. Nawet w kategoriach, które dotąd nie były kojarzone z małym konsumentem, takich jak makarony czy słone wypieki, pojawiają się oferty skierowane do najmłodszych.</p>

>

TYLKO TO, CO NAJLEPSZE  

Niemal połowę kwoty przeznaczonej na jedzenie dla najmłodszych dzieci wydajemy na mleko modyfikowane. Dynamicznym tempem wzrostu charakteryzuje się segment mlek specjalistycznych (+17,9% wartościowo w ostatnich dwunastu miesi?cach zakończonych w czerwcu’18 w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej). Drugim segmentem pod względem udziału wartościowego s? kaszki. W ostatnim okresie rocznym odnotowano spadek sprzedaży kaszek z mlekiem modyfikowanym na rzecz kaszek bezmlecznych, co wpisuje się w trend healthy, ciesz?cy się w ostatnim czasie duż? popularności? na polskim rynku.

Udział obiadków dla dzieci w całej kategorii jedzenia dla dzieci jest stały względempoprzedniego okresu rocznego. Wzrosty obserwujemy natomiast w segmencie deserków owocowych, który rośnie w siłę zarówno pod względem sprzedaży wartościowej jak i jego udziałów wartościowych. Jak komentuje Dominika Biszczanik, client consultant w Nielsenie - Dynamiczny rozwój segmentu deserów owocowych jest spowodowany podwojeniem sprzedaży wartościowej przez musy oraz miksy jogurtów z musem.  

ZDROWY POCZĄTEK DNIA  

Płatki śniadaniowe skierowane do dzieci stanowi? niemal połowę sprzedaży ilościowej i wartościowej całej kategorii. Jednak przez ostatnie 3 lata można zauważyć stagnację w ich rozwoju. - Bior?c pod uwagę jednoczesny wzrost sprzedaży produktów skierowanych do całej rodziny, między innymi płatków kukurydzianych, wydaje się, że część rodziców przeszła na zdrowsz? alternatywę śniadaniow? dla swoich pociech - komentuje Natalia M?czyńska, client business partner w Nielsenie. Z kolei znacz?c? część rynku kakao stanowi? produkty instant dla dzieci - niemal co drugie kupione na rynku kakao to produkt z tego segmentu. Mimo to, tak jak w całej kategorii kakao, również w tym segmencie widzimy stagnację w rozwoju.  

NIE TYLKO SŁODKIE  

Jednak inne kategorie, które jak dot?d nie były kojarzone z segmentem dziecięcym, rosn? w siłę. W makaronach, postrzeganych jako kategoria skierowana do całej rodziny, poszerza się oferta produktów przeznaczonych do dziecięcego odbiorcy. Na rynku dostępnych jest coraz więcej makaronów w ciekawych kształtach, takich jak literki czy zwierz?tka, a także produktów licencjonowanych, nawi?zuj?cych do popularnych bohaterów bajek dziecięcych. Podobn? kategori? s? słone wypieki. Również tutaj mamy marki skierowane do młodszego konsumenta i przystosowane do jego potrzeb. Oferuj? one mniejsz? zawartość soli, ciekawe, zabawne kształty oraz wesołe opakowania. Co dziesi?ty sprzedany produkt z tej kategorii to produkt marki dziecięcej. Mimo że udział ten utrzymuje się na podobnym poziomie od 3 lat, to można zauważyć wzrost znaczenia produktów dziecięcych w tej kategorii pod względem sprzedaży wartościowej.  

RÓŻNORODNOŚĆ W NABIALE  

Oferta produktów dziecięcych jest szczególnie bogata w nabiale. Niektóre segmenty dziecięce, takie jak jogurty i desery rozwijaj? się nieco szybciej niż cała kategoria, zwłaszcza wartościowo. Opcji do wyboru dla dziecięcego odbiorcy jest wiele: od jogurtów i serków homogenizowanych przez mleka smakowe i słodkie desery mleczne po mleczne kanapki. O ile produkty dziecięce w jogurtach stanowi? niewielki odsetek całej oferty w tej kategorii, to w serkach homogenizowanych niemal co pi?ty zakupiony produkt należy do segmentu dziecięcego, a w deserach ponad 1/3 całej sprzedaży ilościowej i niemal połowa wartościowej przypada na produkty dziecięce.  

W DESERACH KRÓLUJĄ MUSY  

W ostatnim okresie kategoria musów owocowych dynamicznie rośnie. Na rynku pojawiło się wiele nowości skierowanych do szerokiej grupy konsumentów, warto jednak podkreślić, iż nadal 40%sprzedaży wartościowej należy do produktów marek kierowanych do dzieci. Producenci musów powiększaj? również swoj? ofertę wariantów smakowych.

CO GASI PRAGNIENIE MAŁEGO KONSUMENTA?  

Więcej na temat... W kategorii wody butelkowanej segment produktów dla dzieci wzrasta dynamicznie i rośnie szybciej niż cała kategoria. Porównuj?c ostatnie dwanaście miesięcy zakończone w czerwcu’18 do poprzednich sprzedaż wartościowa wzrasta o 10%. Największym i najbardziej znacz?cym segmentem dziecięcym niezmiennie pozostaje woda smakowa dla dzieci, na któr? wydajemy 7 zł z każdych 10 zł przeznaczanych na tę kategorię. Jednakże największy wzrost widoczny jest w segmencie niegazowanej, nie smakowej wody dla dzieci, której sprzedaż na przestrzeni dwóch ostatnich okresów rocznych podwoiła się, a jej znaczenie w kategorii systematycznie rośnie - podkreśla Monika Dyrda, client director w Nielsenie.Odwrotne trendy w segmencie produktów dla dzieci obserwujemy w kategorii soków, nektarów i napojów. Sprzedaż produktów skierowanych do najmłodszych notuje spadki na przestrzeni dwóch ostatnich okresów rocznych zakończonych w czerwcu (-12% wartości sprzedaży porównuj?c sprzedaż do dwóch lat wstecz), jednocześnie trac?c na znaczeniu w całej kategorii.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!