Podsumowanie wydarzeń  •  Komunikaty prasowe

Maciej Witucki ponownie prezesem Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce

<p style="text-align: justify;">Maciej Witucki, będzie kontynuował realizację dotychczasowych celów strategicznych, dzięki którym CCIFP jest najaktywniejszą z izb bilateralnych w Polsce i reprezentuje interesy ponad 420 firm stowarzyszonych z polsko-francuskim kapitałem.</p>

>

Kariera zawodowa Prezesa CCIFP od wielu lat zwi?zana jest z firmami francuskimi. Rozpocz?ł j? we Francji w Banku Cetelem (Grupa Paribas), a następnie w Polsce, będ?c członkiem zarz?du Cetelem Polska. W 2001 r. został członkiem, a później w 2005 r. prezesem zarz?du Lukas Banku (Grupa Crédit Agricole). Od 2006 do 2013 roku sprawował funkcję prezesa Orange Polska (wcześniej Telekomunikacji Polskiej). Obecnie jest przewodnicz?cym Rady Nadzorczej Orange Polska.

Wybór Macieja Wituckiego na drug? kadencję przez członków Rady Nadzorczej CCIFP to wyraz zaufania i uznania za dotychczasowe działania umacniaj?ce relacje gospodarcze pomiędzy Francj? a Polsk? i wspieranie francuskich przedsiębiorców na naszym rynku.

Jak podkreśla Maciej Witucki, CCIFP nadal będzie się koncentrować wokół trzech obszarów: wspieraniu rozwoju firm poprzez tworzenie dogodnych kanałów komunikacji i wymiany kontaktów; reprezentowaniu interesów dzięki wypracowaniu wspólnych postulatów i rekomendacji i promowaniu wymiany handlowej pomiędzy Francj? i Polsk?.

Ten rok jest wyj?tkowy, Francuska-Izba Przemysłowo Handlowa w Polsce obchodzi 20-lecie swojej działalności. Przez ten czas mieliśmy okazję wspierać i obserwować rosn?cy potencjał francusko-polskich relacji gospodarczych. Kolejne lata zapowiadaj? się równie optymistycznie. Liczymy na nowe inwestycje kapitału francuskiego, ale także wzrost inwestycji polskich firm we Francji – powiedział Maciej Witucki.

Pozostali członkowie Zarz?du CCIFP:

  • Bertrand Jannet, Wiceprezes i Skarbnik (Calan & Associes)
  • Roman Czernicki, Wiceprezes (Bonduelle)
  • Christophe Dubus, Wiceprezes (Leroy Merlin)
  • Robert Jędrzejczyk (Gide)

Info_prasowe_nowy_prezes_CCIFP_Maciej_Witucki >>>

Kontakt dla prasy:

Mariusz Kielich, mariusz.kielich@ccifp.pl, tel. 22 690 68 95, 507 121 269

Katarzyna Szczecińska, katarzyna.szczecinska@ccifp.pl, tel. 22 690 68 94, 514 601 232

Do pobrania

Download Info_prasowe_nowy_prezes_CCIFP_Maciej_Witucki.doc  (DOC • 305 KB)

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!