Aktualności firm stowarzyszonych

Logistyka dla branży meblarskiej

<p style="text-align: justify;"><strong>Firma Dachser, specjalizująca się w obsłudze logistycznej eksporterów, ma duże doświadczenie w transporcie i magazynowaniu dla firm z polskiej branży meblarskiej, która w ostatnich latach odnosi świetne wyniki w handlu zagranicznym. O specyfice tego rynku, wymaganiach klientów i dedykowanych rozwiązaniach opowiada Juliusz Pakuński, </strong><strong>DIY Project Manager </strong><strong>w Polsce. </strong></p>

>

Polska jest obecnie trzecim w Europie i czwartym na świecie (po Chinach) producentem mebli, maj?cym potężny, stale rosn?cy potencjał eksportowy. Od wejścia Polski do Unii Europejskiej eksport mebli z Polski podwoił się. Jest to szeroki rynek, skupiaj?cy wielu producentów wysyłaj?cych swoje wyroby na cały świat, którzy potrzebuj? odpowiedniego, profesjonalnego wsparcia w logistyce swoich produktów.

W zwi?zku z dynamicznym rozwojem sieci sprzedaży, zarówno na rynku tradycyjnym, jak i nowoczesnym, przed polskimi producentami mebli pojawiaj? się nowe wymagania zwi?zane z dostawami. Klienci doceniaj? nasz? rozbudowan? sieć poł?czeń na całym świecie (obecnie 437 oddziałów) i jednolity we wszystkich krajach system IT, dzięki któremu możemy sprawnie i terminowo realizować dostawy – mówi Juliusz Pakuński. Sieci handlowe, do których dostarczamy przesyłki, oczekuj? od dostawców mebli częstszych dostaw w mniejszych ilościach. Żaden odbiorca nie chce już utrzymywać zbędnych i kosztownych zapasów. Nie zmieniaj? się natomiast wymogi dotycz?ce elastyczności w realizacji zamówień i terminowości dostaw – dodaje Juliusz Pakuński.

Dla dostawców do sieci sklepów typu DIY oraz dom i ogród Dachser oferuje rozwi?zania Supply Pippeline, w ramach których dostarcza codziennie przesyłki do tysięcy marketów w całej Europie i świadczy szereg usług dodatkowych, w tym merchandising, dzięki któremu towary trafiaj? bezpośrednio z rampy na sklepowe półki.

Projekty logistyczne dla producentów mebli s? dla nas bardzo interesuj?ce, ponieważ przy ich realizacji możemy wykorzystać nasze mocne strony – podkreśla Juliusz Pakuński. Operator oferuje klientom realizację dostaw z wykorzystaniem kontenerów wymiennych, dzięki którym może transportować większ? ilość palet w bardziej bezpieczny sposób, z uniknięciem zbędnych przeładunków. Kontenery s? przepinane do kolejnych samochodów na platformach przeładunkowych, dzięki czemu kierowcy nie pracuj? dłużej niż powinni, a dostawy s? realizowane zgodnie z terminami.

Kolejny ważny aspekt to kontrola i informacja dla klienta. Ten element uwzględnienia niskie zapasy towarów i zapewnia stał? dostępność produktów dla ostatecznego odbiorcy. Nasz homogeniczny system IT pozwala zarówno klientowi, jak i jego odbiorcy na śledzenie online statusu przesyłki po numerze zamówienia. Każda ze stron dokładnie wie, gdzie w danym momencie znajduje się zamówiony towar – wyjaśnia Juliusz Pakuński. Dzięki naszym rozwi?zaniom, polscy producenci mog? konkurować na innych rynkach z lokalnymi producentami, realizuj?c zamówienia zgodnie z wymaganymi parametrami jakościowymi odbiorców – dodaje.

Dodatkowo klienci Dachser mog? skorzystać z dostaw na konkretn? godzinę lub w określonym czasie np. do godziny 10.00. Dla producentów, którzy sprzedaj? towar do ostatecznego klienta (B2C) operator oferuje realizację dostaw z wniesieniem produktów.

***

Dachser w Polsce

Firma Dachser zatrudnia w Polsce obecnie ponad 340 pracowników w 8 oddziałach (dwa w Warszawie oraz w Strykowie, Szczecinie, Wrocławiu, Poznaniu, Sosnowcu oraz Gdańsku). Firma specjalizuje się w transporcie ładunków drobnicowych, przewozie ładunków częściowych (LTL) i całopojazdowych (FTL) oraz usługach magazynowania i konfekcjonowania towarów, a także logistyce transportu lotniczego i morskiego.

Więcej informacji na temat firmy Dachser: www.dachser.pl

Dachser Sp. z o.o.
Biuro Zarz?du
ul. Wersalska 47/75 ; 91-212 Łódź
Tel. +48 42 279 02 00 ; Fax.: +48 42 279 02 09
dachser.lodz@dachser.com
www.dachser.pl

Kontakt dla mediów:
Anna Szałek-Kowalska
Specjalista ds. marketingu i PR
anna.szalek-kowalska(@)dachser.com
tel. +48 42  279 02 41

GlobalBrand Institute – biuro prasowe Dachser
Katarzyna Próchniak
katarzyna.prochniak(@)globalbrand.pl
tel. +48 22  428 27 82

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!