Izba

List Prezesa CCIFP Tarecka Ouaibi do firm stowarzyszonych

Drodzy członkowie CCIFP, Przyjaciele,

Serdecznie dziękuję za zaufanie, którym mnie obdarzyliście wybierając moją osobę na Prezesa Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej. Jest to dla mnie duże wyróżnienie. Dziękuję również wszystkim kandydatom do Zarządu i Rady, którzy chcieli zaangażować się we wspólną pracę na rzecz polsko-francuskich relacji. Dziękuję ustępującym członkom Zarządu CCIFP: Fabrice Audan, Joannie Affre, François Colombié, Gérard Gallet i Tomaszowi Mrozowi. W tych trudnych i nieprzewidywalnych czasach mocno trzymaliście stery Izby i wspieraliście naszych członków w ich codziennej działalności. Podziękowania należą się także Joannie Jaroch-Pszenicznej, jej poprzedniczce Monice Constant i całej ekipie CCIFP za ich pracę na rzecz naszych firm stowarzyszonych.

Żyjemy w świecie, który jeszcze kilka lat temu był nie do wyobrażenia. Najpierw niespodziewane pojawienie się pandemii, następnie wybuch wojny w Ukrainie ze wszystkimi jej konsekwencjami społecznymi, ekonomicznymi i politycznymi, a w końcu nasilający się kryzys klimatyczny. Wszystkim tym wyzwaniom CCIFP stawiała czoła i aktywnie odgrywała swoją rolę.

Jako Prezes CCIFP chciałbym nadać Izbie nowej dynamiki, by jeszcze lepiej odpowiadała na oczekiwania swoich członków. Wraz z nowym Zarządem i Radą chcemy oprzeć się na dokonaniach naszych poprzedników, by móc dalej się rozwijać. Wspólnie z Wami będziemy budować przyszłość Izby w sposób otwarty, tak, by każdy znalazł w niej swoje miejsce.

Jakie są zatem moje priorytety w CCIFP?

  • INNOWACJE w szerokim zakresie. Mam tu na myśli zarówno innowacje produktowe, jak i te dotyczące rozwiązań cyfrowych, obszaru ESG, czy zasobów ludzkich i nowych form pracy.
  • WZMOCNIENIE strategicznej i gospodarczej roli firm stowarzyszonych, w tym w obszarach związanych z rozwojem przemysłu, transformacji energetycznej i budownictwa.
  • ZWIĘKSZENIE ROZPOZNAWALNOŚCI i aktywności CCIFP w relacjach z głównymi aktorami gospodarczymi, społecznymi i politycznymi w Polsce.
  • ODPOWIADANIE na strategiczne wyzwania i problemy naszych członków.

Wszystkie te działania chcę prowadzić w życzliwej, otwartej i przyjaznej atmosferze, tak, by każdy z Was znalazł swoje miejsce w naszej polsko-francuskiej społeczności i z entuzjazmem uczestniczył w życiu Izby.

Raz jeszcze dziękuję za Wasze zaufanie i jestem przekonany, że wspólnie stworzymy silne, innowacyjne i dynamiczne warunki do dalszego rozwoju polsko-francuskich relacji.

Tareck Ouaibi

Prezes Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!