Podsumowanie wydarzeń

Lipcowe RDV biznesu i dyskusja nt. CSR w Polsce

We wtorek 2 lipca 2019 roku odbyło się Rendez-vous Biznesu dla firm stowarzyszonych we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej, podczas którego zaprezentowane zostały wyniki 4. edycji badania „CSR w praktyce. Barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej”.

Szczegółowe wyniki przedstawiła Monika Constant, Dyrektor Generalna CCIFP, wskazując na podsumowanie odpowiedzi respondentów reprezentujących firmy i przedsiębiorstwa działające na polskim rynku. Publikacji raportu „CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej” towarzyszy informacja na temat wyników ankiety „Świadomość konsumentów oraz ich oczekiwania w zakresie działań CSR w Polsce”, zrealizowanej przez Havas Intelligence – zespół badaczy Havas Media Group. Wyniki tego badania zaprezentowała Anna Ostrowska,  Insight Specialist Intelligence Team, Havas Media Group.

Następnie, w debacie moderowanej przez dziennikarza stacji Muzo FM, Pawła Oksanowicza, swoimi doświadczeniami i refleksjami na temat wyzwań i perspektyw projektów CSR w Polsce wymieniły się ekspertki, przedstawicielki firm Forum Odpowiedzialnego Biznesu, PwC, PZU i Sanofi.

Spotkanie zaczęło się rozmową na temat „Karty Różnorodności”, która jest, jak opisała to Marzena Strzelczak (Dyrektor Generalna FOB) „Dobrowolną deklaracją, którą podpisują pracodawcy, w której zobowiązują się do przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy i promowania tych wartości, które stoją za różnorodnością, za budowaniem inkluzywnych włączających organizacji.” Motywacje stojące za podjęciem działań CSR i zaangażowania w ten obszar w biznesie opisała natomiast Małgorzata Marek (Corporate Responsibility Team Leader Poland & CEE, PwC ), podkreślając, że „w zależności od profilu firmy, będziemy mieć do czynienia z jakimś jednym głównym czynnikiem. W momencie, kiedy mówimy o marketingu i o działaniach public relations jest to bardzo ważny element do tego, żeby przekonać zarząd do większego zaangażowania.” Ten zewnętrzny wpływ czy też czynnik mający istotne znaczenie na kreowanie strategii projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu jest według Joanny Gorczycy (Dyrektor ds. Prewencji i CSR, Grupa PZU) związany z nowoczesnymi kanałami komunikacji: „Żyjemy w bardzo zmieniającym się świecie, w takim, w którym konsumenci, mają bardzo duży wpływ na to jak funkcjonują firmy, organizacje. Wywieranie tego wpływu, za pomocą SM, jest najpotężniejsze.” Wartość całości CSR jako nie tylko obszaru działalności wielu firm, ale przede wszystkim sposobem na dzielenie się wiedzą, promowanie wartości i formowanie społeczeństwa poprzez edukację i informację jest nadal niedoceniana. Jak zauważyła Klaudia Dobosiewicz (Communication & CSR Manager, Sanofi), należy pamiętać, że „CSR to nie jest tylko działanie reputacyjno-wizerunkowe”, jest bowiem nacechowane celowością działań i nakierowane na budowanie współpracy i relacji z różnymi grupami interesariuszy. „CSR coraz częściej i długofalowo ma impakt na biznes” – co może wskazywać na pozytywną tendencję coraz większej świadomości i zrozumienia wartości, jaką niosą ze sobą działania CSR podejmowane na całym świecie.

Ważnymi punktami dyskusji była strategia zrównoważonego biznesu, kwestia pracowników jako największego kapitału firmy, jak i zasób wiedzy w firmach oraz rozumienie oczekiwań ludzi młodych i starszych w sprawach CSR.

W ostatniej części spotkania były zadawane pytania oraz zostały poruszone, takie kwestie jak projekt: otyłości u dzieci, odpowiedzialnej konsumpcji leków czy bezpieczeństwa na drodze.

Komentarz podsumowujący po debacie wygłosiła Alicja Górka-Pruszczak (Executive Director, Havas PR Warsaw).

 

 

Dziękujemy partnerom spotkania oraz partnerom Barometru CSR.

Partnerzy RDV Biznesu

Partnerzy barometru

Partnerzy medialni

Przydatne linki

Barometr CSR 2019 Publikacja 4. Barometru "CSR w praktyce"
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!