Analizy i badania

Linie pilotażowe – jak pozyskać wsparcie UE?

<p lang="pl-PL" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><strong>Do 31 października br. wyłącznie duże firmy mogą składać wnioski na projekty polegające na realizacji eksperymentalnych prac rozwojowych związanych z wytworzeniem linii pilotażowej (Działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.2 PO Inteligentny Rozwój). W kolejnym już konkursie dla tego działania, budżet wyniesie 500 mln PLN.</strong></span></span></p>

>

Wysokość wsparcia z uwzględnieniem premii wyniesie 40% kosztów kwalifikowanych.  

Minimalna wielkość kosztów kwalifikowanych projektu to 30mln PLN.  

Stworzenie linii pilotażowej ma na celu pozyskanie wiedzy w zakresie jej funkcjonowania w skali półprzemysłowej zanim podjęta zostanie decyzja o budowie danej linii technologicznej w pełnej skali przemysłowej.  

Kluczowe czynniki sukcesu:  

  • stworzenie innowacji produktowej/przemysłowej, maj?cej znaczenie nie tylko w skali przedsiębiorstwa ale również w skali polskiej gospodarki,
  • potencjał firmy w obszarach, takich jak: zaangażowana kadra badawcza i zarz?dcza, doświadczenie w realizacji projektów badawczych, sposób zarz?dzania projektem,
  • zapotrzebowanie rynkowe.  

Więcej szczegółowych informacji dotycz?cych ww konkursu, jak również wielu innych można znaleźć na stronie dotacjenainnowacje.taxand.pl, gdzie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu o tym, o czym powinni pamiętać przedsiębiorcy ubiegaj?cy się o wsparcie w ramach programu Linie pilotażowe.  

ZGŁOŚ PROJEKT DO BEZPŁATNEJ KONSULTACJI.

  ***

O Crido Taxand  

Crido Taxand jest pierwsz? na polskim rynku firm? konsultingow?, która nie ł?czy usług doradczych i audytorskich, działaj?c? w międzynarodowej sieci. Firma powstała w 2005 roku. Od pocz?tku swojej działalności należy do międzynarodowej sieci podatkowej Taxand, która liczy 2000 doradców podatkowych i 500 partnerów w 46 krajach. Ponad 160-osobowy zespół Crido Taxand w Polsce doradza klientom w obszarze podatków, pozyskiwania finansowania, szczególnie z funduszy UE, prawa (Crido Legal) i strategii biznesowych (Crido Business Consulting). Zarówno firma, jak i jej eksperci zajmuj? najwyższe pozycje w rankingach podatkowych oraz jako doradcy w pozyskiwaniu funduszy unijnych.  

Więcej informacji o Crido Taxand na taxand.pl, a o Taxand na taxand.com.  

Kontakt dla mediów:

Magdalena Żuk, Dyrektor ds. PR I Marketingu
Crido Taxand
magdalena.zuk@taxand.pl| +48 608 36 29 96

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!