Environnement & Energie

Linia bezpośrednia i aktualności na rynku OZE – podsumowanie spotkania Komitetu ds. Klimatu

W dniu 22 marca członkowie Komitetu ds. Klimatu dyskutowali o aktualnych wyzwaniach na rynku odnawialnych źródeł energii. Podczas spotkania prowadzonego przez r. pr. Łukasza Petelskiego z Osborne Clarke przyjrzeliśmy się bliżej nowelizacji ustawy Prawo energetyczne (projekt UC74), nad którą prace od czerwca 2021 r. prowadzi Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Projekt (rcl.gov.pl)

Nowelizacja ma na celu wprowadzenie przepisów liberalizujących możliwość wykorzystania linii bezpośredniej, która ułatwi dekarbonizację przedsiębiorstw, w szczególności producentów i przemysłu, oraz pozwoli na zwiększenie konkurencyjności przemysłu energochłonnego.

Projekt modyfikuje definicje linii bezpośredniej oraz zakłada wprowadzenie definicji „wydzielonego odbiorcy” oraz „wydzielonej jednostki wytwórczej”. Projektowane przepisy zakładają, że przed rozpoczęciem budowy linii bezpośredniej inwestor powinien uzyskać wpis do specjalnego rejestru prowadzonego przez Prezesa URE. Jednocześnie, proponuje się uproszczony, zgłoszeniowy tryb w przypadku pracy wyspowej oraz linii bezpośredniej łączącej jednostkę wytwórczą o mocy do 2 MW.  

Przedsiębiorca podłączony do systemu sieciowego będzie musiał ponosić opłatę solidarnościową odpowiadającą udziałowi tego podmiotu w kosztach stałych za przesyłanie lub dystrybucję energii elektrycznej, w części niepokrytej innymi składnikami taryfy, która będzie zależna od ilości energii dostarczanej linią bezpośrednią. Będzie również zobowiązany do uiszczenia opłaty na pokrycie kosztów utrzymywania systemowych standardów jakości i niezawodności bieżących dostaw energii elektrycznej, zależną od ilości energii dostarczanej linią bezpośrednią.

Podczas spotkania omówiliśmy także inne rozwiązania legislacyjne (UC99, UD485, UD369, i UD382) oraz przyjrzeliśmy się Strategii rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce do 2040 roku (SER2040). Zawiera ona rekomendacje działań niezbędnych do podjęcia w obszarze energetyki rozproszonej, które wspierałyby realizację Polityki energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040) – dokumentu wyznaczającego ramy krajowej transformacji energetycznej. POBIERZ

Zapraszamy na kolejne spotkania Komitetu ds. Klimatu:

04.04 godz. 10.00 Prawne i praktyczne aspekty cPPA

17.05 godz. 10.00 Podatki w OZE

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!