Aktualności firm stowarzyszonych

„Lider Cyfrowej Gościnności” – cyfrowa transformacja w Grupie Accor

<p style="text-align: justify;">Grupa Accor przygotowała nową strategię „Lider Cyfrowej Gościnności”. W jej założeniach uwzględniono włączenie technologii cyfrowych na każdym etapie podróży dla klientów, nową jakość oferowanych usług dla partnerów i inwestorów oraz wzmocnienie działu dystrybucji w Grupie. Strategia oparta jest na dwóch filarach: - infrastrukturze IT oraz zarządzaniu danymi.</p>

>

Plan będzie realizowany poprzez osiem programów, które przynios? pierwsze rezultaty już w 2015 roku. Celem pierwszych czterech jest szerzenie wiedzy - informowanie na temat oferowanych usług, powiększenie bazy klientów i dalszy rozwój programu lojalnościowego:

  1. Mobile First - przygotowanie jednej aplikacji mobilnej zapewniaj?cej dostęp do wszystkich usług oferowanych przez Accor przed, w trakcie i po pobycie w hotelu.
  2. Customer Centric - opracowanie optymalnego wykorzystania baz danych w celu zapewnienia spersonalizowanych usług, a także scentralizowanie informacji zwrotnych od klientów na jednej platformie - "Głos Gości".
  3. Seamless Journey - zapewnienie klientom wygodnego korzystania z aplikacji na każdym etapie ich podróży tj. z elektronicznymi płatnościami, rezerwacjami „one-click booking”, zameldowaniem w hotelu „online check-in” czy wirtualnymi kartami program lojalnościowego Le Club Accorhotels.
  4. Mice & BtoB - opracowanie innowacyjnych rozwi?zań cyfrowych dla firm, takich jak rezerwacje online obiektów, sal wielofunkcyjnych i usług na np. seminaria i uwzględnienie w większym stopniu usług BtoB na stronie accorhotels.com.

Kolejne dwa programy obejmuj? rozwi?zania dla pracowników i partnerów Grupy.

  1. Employee Friendly - powitanie nowych pracowników   za pomoc? tabletów i smartfonów, opracowanie szkoleń online oraz   wymiana doświadczeń poprzez "AccorLive" - wewnętrzn? sieć społecznościow?.
  2. Owner & Franchise Centric - portal dedykowany zarz?dzaj?cym hotelami, franczyzobiorcom i partnerom, umożliwiaj?cy dostęp do kompleksowych rozwi?zań w   zakresie ustalania cen i zarz?dzania przychodami   oraz oferuj?cy zoptymalizowany proces rozliczeń, pocz?wszy od 2015 roku.

Transformacja cyfrowa Accor polegać będzie również na udoskonaleniu istniej?cych systemów i narzędzi IT, aby były jeszcze bardziej efektywne.

  1. Infrastructure Transformation – program koncentruje się na systemach, które przyspiesz? upowszechnienie nowych usług i nad?żanie za wzrostem liczby transakcji.
  2. Business Intelligence & Analytics - zapewnia, że decyzje operacyjne opierane s? na podstawie analizy danych zgromadzonych w hotelach.

Nowa strategia bazuje także na zmodernizowanych na pocz?tku 2014 roku narzędziach takich jak system rezerwacyjny Accor - TARS, multibrandowa strona accorhotels.com czy program lojalnościowy Le Club Accorhotels.

Strategia będzie realizowana w latach 2014-2018, Accor zainwestuje we wdrożenie nowych rozwi?zań 225 mln €.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Wirtualne TARGI PRACY UKSW

Wydarzenie UNIWERSYTECKIE zorganizowane jako nieformalne spotkania studentów i absolwentów z przedstawicielami firm i instytucji tzw. "Recruitment...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!