Liczba rejestracji nowych samochodów osobowych w trzech pierwszych kwartałach 2018 r. wzrosła o 13,5% r/r

<p style="text-align: justify;">W trzech pierwszych kwartałach 2018 r. w Polsce zarejestrowano 403,3 tys. nowych samochodów osobowych – o 13,5% więcej w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W tym samym czasie liczba rejestracji aut przez klientów instytucjonalnych zwiększyła się o 17,8%. Dynamicznie rośnie liczba rejestracji samochodów z segmentu premium – wzrost o 16,6% oraz aut z napędami alternatywnymi (zwłaszcza hybrydowymi), których od początku roku zarejestrowano 17 163 sztuki (+33,4% r/r). Z taśm montażowych zjechało w tym czasie więcej samochodów dostawczych i ciężarowych (+17,1% r/r) oraz pojazdów do transportu publicznego (+15,4% r/r). Samochodów osobowych wyprodukowano 345,5 tys. sztuk i było to mniej niż rok wcześniej (-13,2% r/r). Łącznie od początku roku polskie zakłady opuściło 496,6 tys. pojazdów samochodowych, co oznacza spadek o 5,9% r/r.</p>

>

Ogółem od stycznia do września br. zarejestrowano 349,1 tys. nowych samochodów osobowych marek popularnych – o 40,1 tys. więcej w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Rejestracje klientów instytucjonalnych w tej grupie, w tym okresie wyniosły 239,8 tys. zaś klientów indywidualnych – 109,3 tys., co oznacza wzrost odpowiednio o 17,3% oraz 4,4% w porównaniu do  pierwszych trzech kwartałów 2017 r. Tymczasem w segmencie premium+ w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. zarejestrowano w Polsce 54,2 tys. nowych samochodów osobowych, tj. o 16,6% więcej w  porównaniu do poprzedniego roku. Motorem wzrostu tej części rynku s? nabywcy instytucjonalni – ich rejestracje wyniosły 49,4 tys. co oznacza wzrost o blisko 20% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Imponuj?ce wzrosty w segmencie premium+ oczywiście s? powodem do zadowolenia, jednak zapowiadane nowe przepisy podatkowe – m.in. w obszarze leasingu mog? spowodować znaczne spowolnienie wzrostu tego segmentu  –  mówi Jakub Faryś, Prezes Polskiego Zwi?zku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Wzrost rejestracji w większości segmentów aut osobowych

W pierwszych trzech kwartałach 2018 r. wzrosła liczba rejestracji w większości segmentów. Najpopularniejszy segment małe/średnie SUV-y odnotował 30% wzrost, segment C wzrósł o 10%, zaś segment B o 4%. Najwyższy wzrost został odnotowany w  segmencie samochodów klasy wyższej (segment E – 43%) oraz w klasie luksusowej (segment F – 32%). Spadek odnotowano natomiast w  segmencie dużych MPV (-18%) oraz małych i średnich MPV (-22%). Stale rośnie popularność samochodów z napędami alternatywnymi, przy czym wci?ż znacznie więcej takich pojazdów kupuj? klienci instytucjonalni niż prywatni. W ich grupie odnotowano zdecydowanie wyższe tempo wzrostu +43,2% wobec +5,4% wśród klientów indywidualnych.

Od stycznia do września 2018 r. o 33,4% wzrosła liczba rejestracji samochodów osobowych z  napędami alternatywnymi w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Ogółem na ł?cznie zarejestrowanych 17 163 aut z napędem alternatywnym 16  205 stanowiły samochody z napędem hybrydowym (+33,2%), a 958 samochody elektryczne (+36,9%)    mówi  Mirosław Michna, partner w  dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w  KPMG w  Polsce.

Rejestracje-samochodów-z-napędem-alternatywnym

Wzrost w segmencie autobusów i autokarów

W pierwszych III kwartałach 2018 r. odnotowano wzrost w segmencie samochodów dostawczych (o  DMC <=3,5t), których zarejestrowano 48,6 tys., czyli o 10,4% więcej w  porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. Rynek nowych przyczep i naczep zwiększył się o blisko 13% – w  analizowanym okresie 2018 r. zarejestrowano 20,2 tys. sztuk. O  blisko 23% zwiększyła się także liczba rejestracji nowych autobusów i autokarów, która w  pierwszych trzech kwartałach 2018 r. wyniosła 2  068 sztuk. Od pocz?tku br. do wzrostu całej grupy przyczyniły się autobusy miejskie.

Konsekwentna wymiana miejskiego taboru tj. zakup nowych autobusów jest po części wymuszana ustaw? o elektromobilności, zgodnie z któr? 30% taboru przewoźników miejskich będ? musiały stanowić pojazdy z napędem alternatywnym, czyli gazowym, elektrycznym lub wodorowym oraz dostępem do funduszy unijnych. Bez względu na to, jaki jest powód zmian - zyskaj? na nich wszyscy: mieszkańcy miast – czyste powietrze, a podróżni – bezpieczeństwo i  komfort przejazdów  –  mówi  Jakub Faryś, Prezes Polskiego Zwi?zku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Spadki w segmencie motorowerów i motocykli

W pierwszych trzech kwartałach 2018 r. zarejestrowano 12 453 nowe motocykle, czyli o 310 mniej, niż w  analogicznym okresie ubiegłego roku.

Po III kwartałach 2018 r. odnotowaliśmy duże spadki w kategorii motorowerów, których liczba rejestracji zmniejszyła się aż o 30,2% w porównaniu z III kwartałami 2017 r. Duży wpływ na  tak? sytuację miał wzrost rejestracji w ostatnim kwartale ubiegłego roku, spowodowany wprowadzeniem wymogu spełniania normy Euro 4  dla  nowo rejestrowanych pojazdów tej kategorii  od pocz?tku 2018  r.    mówi  Mirosław Michna, partner w  dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w  KPMG w  Polsce.

Wzrost eksportu produktów motoryzacyjnych

Od stycznia do czerwca 2018 r. eksport produktów motoryzacyjnych z Polski wzrósł o 3,4% r/r i  wyniósł 18 mld euro. Spadki odnotowano w kategorii samochodów osobowych – wartość eksportu spadła o 12% oraz w kategorii jednośladów, których wartość eksportu była o blisko 45% mniejsza niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Z  taśm montażowych zjechało 345,53 tys. samochodów osobowych, o 13,3% mniej niż przed rokiem. Tymczasem wzrosła liczba wyprodukowanych pojazdów do transportu publicznego (+15,4%) i  samochodów dostawczych i  ciężarowych, w tym ci?gników drogowych (+17,1%) do blisko 150 tys. sztuk.

Pełn? wersję raportu można otrzymać poprzez zgłoszenie zainteresowania na adres  biuroprasowe@kpmg.plorazanna.materzok@pzpm.org.pl.

***

O RAPORCIE:

Raport kwartalny PZPM i KPMG w Polsce „Branża motoryzacyjna. Edycja Q4/2018” należy do serii raportów kwartalnych, których celem jest przedstawienie bież?cych trendów w branży motoryzacyjnej w Polsce, rozumianej zarówno jako rynek motoryzacyjny, jak i produkcja przemysłowa oraz motoryzacyjne usługi finansowe. Analiza oparta jest o najnowsze dostępne dane rejestracyjne, statystyczne i rynkowe. Publikacja jest wspólnym przedsięwzięciem Polskiego Zwi?zku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz KPMG w Polsce.

O PZPM:

Polski Zwi?zek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największ? polsk? organizacj? pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszaj?c? oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów i producentów pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów i elementów pojazdów samochodowych przeznaczonych do pierwszego montażu.

Głównym celem PZPM jest reprezentowanie interesów zrzeszonych firm wobec organów administracji publicznej, środków masowego przekazu i społeczeństwa. PZPM inicjuje zmiany legislacyjne oraz wspiera działania na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego. Jest organizacj? zapraszan? przez rz?d do opiniowania projektów najistotniejszych aktów prawnych dotycz?cych motoryzacji, uczestniczy także w pracach komisji parlamentarnych i rz?dowych. Więcej na stronie  pzpm.org.pl.

O KPMG:

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego, gospodarczego i  prawnego. KPMG zatrudnia 189 000 pracowników w 152 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s?  stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z  firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 800 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie  kpmg.pl.

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail:  kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582

Patrycja Kowalczyk, e-mail:  patrycjakowalczyk@kpmg.pl,  tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718  676

Jakub Faryś, e-mail:  jakub.farys@pzpm.org.pl, tel.: (22) 322 71 98 lub 602  475  701

Anna Materzok, e-mail:  anna.materzok@pzpm.org.pl, tel.: (22) 322 71 98 lub 608  666  124

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

ZIELONA ENERGIA ZASILI POLSKĄ NAUKĘ

Od 2021 roku 13 polskich uczelni będzie korzystać z energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł energii. Wszystko za sprawą...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!