Liczba rejestracji nowych samochodów najwyższa od kilku lat

<p style="text-align: justify;"><strong>W pierwszym kwartale 2016 roku zarejestrowano w Polsce 104,7 tys. nowych samochodów osobowych -€“ o 14,2 proc. więcej niż rok wcześniej. To zdecydowanie najlepszy wynik od kilku lat. Również samochody użytkowe biją rekordy. Rejestracje samochodów dostawczych wzrosły o 17,4 proc. r/r do poziomu 13,9 tys. sztuk. Jednocześnie w I kwartale zarejestrowano 6,3 tys. samochodów ciężarowych o DMC&gt;3,5t, 38,9 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2015 roku. Mniej dynamicznie rozwija się produkcja ulokowanych w Polsce fabryk motoryzacyjnych. W I kwartale 2016 roku odnotowano jedynie minimalny wzrost liczby wyprodukowanych pojazdów ogółem (o 0,1 proc. r/r). Spadła produkcja pojazdów użytkowych, jednocześnie już kolejny rok z rzędu wzrosła liczba samochodów osobowych, które opuściły polskie fabryki (o 2,2 proc. r/r do poziomu 154,6 tys.).</strong></p>

>

Sprzedaż na polskim rynku motoryzacyjnym bije rekordy  

I kwartał 2016 roku był bardzo korzystny dla rynku nowych samochodów osobowych. Zarejestrowano w nim 104,7 tys. nowych samochodów, czyli 13,0 tys. więcej niż w analogicznym okresie 2015 roku i o 8,0 tys. więcej niż w poprzednim kwartale. Znacz?co zwiększyły się zakupy nabywców instytucjonalnych (26,1 proc. r/r), zmalały jednak rejestracje klientów indywidualnych (-0,9 proc.). Szczególnie szybki wzrost odnotował segment marek premium.  

Dynamiczny wzrost rejestracji marek premium jest trendem, który obserwujemy już od dłuższego czasu. W I kwartale 2016 roku rejestracje w tym segmencie wzrosły o 33,3 proc. r/r, podczas gdy sprzedaż marek popularnych wzrosła o 12,2 proc. Widoczna jest wyraźna dominacja nabywców instytucjonalnych w tym segmencie. Jednak co ciekawe, w I kwartale widoczny był stosunkowo silny wzrost rejestracji klientów indywidualnych (o 15,5 proc. r/r), podczas gdy w 2015 roku, zainteresowanie nabywców indywidualnych markami premium malało, ale spadek ten był coraz mniejszy - ? ?  komentuje  Jakub Faryś, Prezes Polskiego Zwi?zku Przemysłu Motoryzacyjnego.  

Bardzo dobry wynik odnotował także segment samochodów osobowych z napędami alternatywnymi (tu uwzględniono: tylko elektryczne i hybrydowe). W okresie od stycznia do marca 2016 roku ich rejestracje wzrosły o 42,8  proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.   

W ci?gu ostatnich kilku lat sprzedaż samochodów z napędami alternatywnymi wzrosła kilkakrotnie. Jeszcze w 2012 roku zarejestrowano jedynie 866 pojazdów tego typu, w 2013 roku liczba ta wyniosła już 1900, w 2014 - ? ? blisko 4000, a w 2015 roku â ? ? prawie 5700. W samym pierwszym kwartale 2016 roku zarejestrowano 2  169 samochodów z napędami alternatywnymi, co bardzo dobrze rokuje na wynik w skali całego roku. Dominuj? samochody z napędami hybrydowymi, które odpowiadaj? za ok. 95 proc. rejestracji w tym segmencie. Wci?ż znacznie więcej aut z napędem alternatywnym kupuj? klienci instytucjonalni niż prywatni, a ich liczba znacznie rośnie  - ? ? komentuje  Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.  

Pierwsze trzy miesi?ce roku przyniosły także znaczny wzrost sprzedaży we wszystkich segmentach rynku samochodów użytkowych. Zarejestrowano 13,9 tys. nowych samochodów dostawczych (o DMC<=3,5t), czyli o 17,4 proc. więcej niż rok wcześniej. Rejestracje samochodów ciężarowych wzrosły o 38,9 proc. r/r, do poziomu 6  297 sztuk. Rejestracje nowych przyczep i naczep wyniosły 5  825 sztuk i wzrosły o 37,1 proc. r/r. O 35,4 proc. wzrosła także liczba rejestracji nowych autobusów (DMC>3,5t).   W I kwartale 2016 roku zarejestrowano 512 sztuki.

Jednoślady - ? ? w segmencie motocykli odnotowano spadek, ale wyniki wci?ż s? dobre  

W I kwartale 2016 roku liczba zarejestrowanych nowych motocykli wyniosła 3 733 sztuki, czyli o 364 sztuki mniej niż w analogicznym okresie 2015 roku (-8,9 proc.).  

Warto pamiętać, że na wyniki sprzedażowe w 2015 roku znaczny wpływ miało wprowadzenie w 2014 roku bardziej liberalnych regulacji w zakresie uprawnień do prowadzenia jednośladów o pojemności do 125 cm3. Do tego przyczyniło się przyspieszenie rejestracji w końcówce roku, w zwi?zku ze zmianami przepisów homologacyjnych od stycznia 2016 roku. W zwi?zku z tym, mimo, że w pierwszym kwartale 2016 roku odnotowaliśmy spadek sprzedaży w stosunku do poprzedniego roku, jest to wci?ż bardzo dobry wynik. Zarejestrowano ponad dwa razy więcej motocykli niż w I kwartale 2014 roku i ponad trzy razy więcej niż w analogicznym okresie 2013 roku -  mówi  Jakub Faryś, Prezes Polskiego Zwi?zku Przemysłu Motoryzacyjnego.  

Tymczasem na rynku motorowerów utrzymuje się trend spadkowy, tym bardziej, że część popytu na te pojazdy przesunęła się do kategorii motocykli. W I kwartale 2016 roku zarejestrowano 2 944 sztuki motorowerów, co oznacza spadek o 41,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim.  

Produkcja - ożywienie w segmencie samochodów osobowych trwa  

W I kwartale 2016 roku wyprodukowano w Polsce 188,8 tys. pojazdów samochodowych - ? ? o 0,1 proc. więcej niż rok wcześniej. Produkcja samochodów dostawczych i ciężarowych wyniosła 33,2 tys. sztuk i była o 7,6 proc. mniejsza niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Spadek produkcji odnotowano także w przypadku autobusów. Wyprodukowano 991 sztuk, co oznacza spadek o 8,5 proc. r/r. O 2,2 proc. wzrosła produkcja samochodów osobowych - ? ? do 154,6 tys. szt.   

Wzrost w pierwszym kwartale jest dość umiarkowany, ale warto pamiętać, że po 2008 roku produkcja samochodów osobowych w Polsce co roku spadała, a dopiero w 2015 roku udało się wypracować wzrost. Dane nt. pierwszych trzech miesięcy bież?cego roku daj? nadzieję, że zwiększenie produkcji w 2015 roku nie było incydentalne i że ożywienie będzie trwałe. Sytuacja rynkowa jest sprzyjaj?ca. W I kwartale 2016 roku w Unii Europejskiej zarejestrowano 3,8 mln nowych samochodów osobowych, o 8,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2015 roku. Jest to najlepszy I kwartał od 2008 roku  - ? ? komentuje  Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.  

Wzrost także dotyczy eksportu produktów motoryzacyjnych  

Aktualne dane Eurostatu pozwalaj? także podsumować eksport motoryzacyjny z Polski w 2015 roku. W skali całego roku wyeksportowano produkty motoryzacyjne o wartości 27,9 mld EUR, co oznacza wzrost 9,8 proc. r/r. Wartość eksportu pojazdów, przyczep i naczep wyniosła 9,8 mld EUR (+12,9 proc. r/r). Największy udział maj? jednak wci?ż podzespoły, części i akcesoria motoryzacyjne - ? ? w ich przypadku wartość eksportu wzrosła do 18,2 mld EUR (+8,2 proc. r/r).  

Pełn? wersję raportu można otrzymać poprzez zgłoszenie zainteresowania na adres:
biuroprasowe(@)kpmg.pl  oraz  anna.materzok(@)pzpm.org.pl.  

***

O RAPORCIE:  

Raport kwartalny PZPM i KPMG w Polsce „Branża motoryzacyjna”, Edycja Q2/2016 należy do serii raportów kwartalnych, których celem jest przedstawienie bież?cych trendów w branży motoryzacyjnej w Polsce, rozumianej zarówno jako rynek motoryzacyjny, jak i produkcja przemysłowa oraz motoryzacyjne usługi finansowe. Analiza oparta jest o najnowsze dostępne dane rejestracyjne, statystyczne i rynkowe. Publikacja jest wspólnym przedsięwzięciem Polskiego Zwi?zku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz KPMG w Polsce i jest przygotowywana od 2014 roku. Zestaw publikacji dotycz?cych branży motoryzacyjnej można pobrać ze strony  bibliotekakpmg.pl.

O PZPM:  

Polski Zwi?zek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największ? polsk? organizacj? pracodawców branży motoryzacyjnej, skupiaj?c? producentów oraz przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, motocykli, skuterów w Polsce i firm zabudowuj?cych oraz nadwoziowych, reprezentuj?cych 67 marek. Głównym celem PZPM jest reprezentowanie interesów zrzeszonych firm wobec organów administracji publicznej, środków masowego przekazu i społeczeństwa. PZPM inicjuje zmiany legislacyjne oraz wspiera działania na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego. Jest organizacj? zapraszan? przez rz?d do opiniowania projektów najistotniejszych aktów prawnych dotycz?cych motoryzacji, uczestniczy także w pracach komisji parlamentarnych i rz?dowych. Więcej na pzpm.org.pl.  

O KPMG:  

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia 174 000 pracowników w 155 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative (â ? ?KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z  firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 300 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie  kpmg.pl.   

Kontakt dla mediów:

Monika Muracka, e-mail:  mmuracka(@)kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 15 lub 734  160  177

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail:  kkrzyzanowski(@)kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582  

Patrycja Kowalczyk, e-mail:  patrycjakowalczyk(@)kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676  

Jakub Faryś, e-mail:  jakub.farys(@)pzpm.org.pl, tel.: (22) 322 71 98 lub 602  475  701  

Anna Materzok, e-mail:  anna.materzok(@)pzpm.org.pl, tel.: (22) 322 71 98 lub 608  666 124  

Nie przegap żadnej aktualizacji od  @KPMGPoland

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!