Aktualności firm stowarzyszonych

Lepsza Taktyka – ruszył nowy blog kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB">Z początkiem września 2016 kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds uruchomiła blog <a href="http://lepszataktyka.pl/">Lepsza Taktyka</a> poświęcony alternatywnym sposobom rozwiązywania sporów, w szczególności arbitrażowi. To już szósty serwis tematyczny prowadzony przez prawników tej kancelarii.</p>

>

Autorzy bloga będ? zachęcać do korzystania z alternatywnych sposobów rozwi?zywania sporów, skupiaj?c się na przewagach ADR-ów (ang. Alternative Dispute Resolution) nad postępowaniami s?dowymi. Na blogu omawiane będ? podstawowe instytucje stosowane w arbitrażu, a nieznane postępowaniom s?dowym. Wskazywane będ? potencjalne problemy w relacji arbitraż – s?d powszechny. Autorzy zamierzaj? również komentować bież?ce kwestie dotycz?ce aktywności legislacyjnej w zakresie ADR-ów.

Serwis LepszaTaktyka.pl  prowadzony jest przez zespół postępowań s?dowych kancelarii Wierzbowski Eversheds pod redakcj? Macieja Jóźwiaka, adwokata, którego działalność zawodowa od kilku lat skupia się wokół arbitrażu. W zależności od omawianej tematyki do współpracy zapraszani będ? również prawnicy innych specjalizacji.

Większość przedsiębiorców wci?ż preferuje s?d powszechny jako sposób na rozwi?zywanie sporów, podczas gdy powszechnie wiadomo, że postępowania s?dowe s? niestety długotrwałe. Jak podkreśla Maciej Jóźwiak, często dzieje się tak z uwagi na barierę mentaln?, przyzwyczajenie, które nakazuje oddać sprawę sporn? pod rozstrzygnięcie sędziego. W umysłach wielu przedsiębiorców ci?gle pokutuje często używane w sytuacjach spornych powiedzenie: „No to spotkamy się w s?dzie!”, a tak przecież być nie musi…

Celem naszego bloga jest przybliżenie przedsiębiorcom oraz ich doradcom prawnym szeroko rozumianych ADR-ów, dzięki którym rozwi?zanie sporu poza s?dem powszechnym może być szybsze, tańsze i bardziej efektywne. Długotrwałość postępowania i niepewność rozstrzygnięcia w postępowaniach przed s?dami powszechnymi, które stały się w naszej rzeczywistości reguł?, zawsze negatywnie wpływa na rozwój biznesu. Bazuj?c na naszym bogatym doświadczeniu w prowadzeniu postępowań arbitrażowych i mediacyjnych, chcemy w praktyczny sposób przedstawiać czytelnikom wszystkie kwestie zwi?zane z wyborem alternatywnych metod rozwi?zywania sporów, jasno wskazuj?c, co mog? zyskać, wybieraj?c tak? właśnie drogę. W obalaniu mitów dotycz?cych ADR liczymy też na żywy dialog z naszymi czytelnikami – mówi Maciej Jóźwiak.

Postaramy się przekonać naszych odbiorców, że planuj?c nawi?zanie relacji biznesowych, warto wybiec myślami do przodu i ustalić „lepsz? taktykę” na wypadek ewentualnego sporu, pamiętaj?c, że zarz?dzanie nim rozpoczyna się na długo przed jego powstaniem, bo już w chwili zawarcia kontraktu. ADR-y daj? stronom zdecydowanie większ? kontrolę nad postępowaniem spornym niż proces s?dowy, a tym samym większy wpływ na ostateczne rozstrzygnięcie – dodaje Maciej Jóźwiak.

Serwis nawi?zuje form? oraz funkcjonalnościami do pozostałych blogów Wierzbowski Eversheds. Prowadzony będzie głównie w języku polskim, ale zależnie od poruszanych zagadnień będ? pojawiać się na nim także wpisy w języku angielskim.

Blog można śledzić również w serwisach społecznościowych: na Twitterze @LepszaTaktyka oraz na LinkedIn.

Lepsza taktyka jest szóstym serwisem tematycznym Wierzbowski Eversheds.
W 2011 r. kancelaria uruchomiła blog EuroZamówienia. Wkrótce potem powstały serwisy: IP w sieci, kodeksWpracy, Przepis na energetykę oraz PrawoMówni.

***

Kontakt

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt  z działem Marketingu i PR

Renata Misiewicz

+48 22 50 50  719
+48  502  37 89 72
renata.misiewicz@eversheds.pl

O kancelarii Wierzbowski Eversheds


Kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds świadczy kompleksowe usługi prawne dla biznesu. Obok tradycyjnych obszarów specjalizuje się w prawie nowych technologii i e-biznesu.  Od 2015 roku należy do  Eversheds, jednej z największych sieci firm prawniczych na świecie. Ł?cz?c znajomość polskiego rynku oraz  doświadczenie i możliwości globalnej sieci, wspiera klientów w ich działalności krajowej, jak i w realizacji złożonych projektów międzynarodowych. Kancelaria od lat jest rekomendowana przez prestiżowe rankingi prawnicze. Zespół rozwi?zywania sporów został sklasyfikowany w pierwszej trójce w tegorocznych zestawieniach Chambers Europe oraz Legal 500 EMEA. W 2012 roku kancelaria zdobyła tytuł Innowacyjnej Kancelarii w konkursie organizowanym przez KRRP. Więcej na eversheds.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!