Partnerzy

Learn Do Share Warsaw – II edycja Innovate Your Story

<p style="text-align: justify;"><strong>Już po raz drugi w Warszawie spotkają się ze sobą producenci i twórcy audiowizualni, projektanci gier, dziennikarze, designerzy, działacze społeczni i przedstawiciele biznesu. Tym razem pokażemy, jak storytelling działa w praktyce – STORYDOING, NOT ONLY STORYTELLING – będziemy razem prototypować rozwiązania, które następnie zrealizujemy w praktyce.</strong></p>

>

LEARN DO SHARE to przestrzeń otwartej współpracy, innowacji i społecznej zmiany.  

Learn Do Share Warsaw – II edycja
Innovate Your Story  

10 czerwca 2016
Warszawa, Narodowy Instytut Audiowizualny

Już po raz drugi w Warszawie spotkaj? się ze sob? producenci i twórcy audiowizualni, projektanci gier, dziennikarze, designerzy, działacze społeczni i przedstawiciele biznesu. Tym razem pokażemy, jak storytelling działa w praktyce – STORYDOING, NOT ONLY STORYTELLING – będziemy razem prototypować rozwi?zania, które następnie zrealizujemy w praktyce.  

INNOVATE YOUR STORY  

Po ogromnym sukcesie pierwszej edycji Learn Do Share w Warszawie w 2015, która obyła się pod hasłem INNOVATION FOR GOOD, kontynuujemy dyskusję o tym, jak wykorzystać transmedia storytelling i nowe technologie do działania na rzecz dobra publicznego. Tegoroczna edycja koncentruje się na tym, jak tworzyć mocne historie i angażować publiczność oraz jak wykorzystać storytelling w praktyce. W części konferencyjnej zobaczymy między innymi rozwi?zania wdrożone przez UNESCO, polskie agencje VR jak Farm 51 i mimo.ooo, oraz najlepsze case study z całego świata wykorzystuj?ce narrację i grywalizację.  

Bardzo duży nacisk w tym roku położymy na część warsztatow? i prototypowanie konkretnych rozwi?zań, które następnie chcemy wdrażać wraz z partnerami konferencji. Praca w trakcie warsztatów będzie poświęcona tematowi zwiększenia partycypacji społecznej w proces rewitalizacji części obszarów prawobrzeżnej Warszawy. Jak zaangażować w ten proces lokaln? społeczność wykorzystuj?c storytelling? Warsztaty poprowadz? przedstawiciele Fundacji Highlit/inaczej, FUZERS, Aleksandra Więcka oraz mimo.ooo.

O LEARN DO SHARE  

LEARN DO SHARE ł?czy przestrzeń do dyskusji o przyszłości mediów, nowych sposobach narracji i nowych technologiach z   projektami trasmedialnymi z milionow? publiczności? i programem badawczym na Columbia University w Nowym   Jorku. Odbyło się  już  w wielu miastach na całym świecie i z lokalnego wydarzenia zmieniło   się w imprezę o międzynarodowym zasięgu.W tym roku,   po Los Angeles, Nowym Jorku, Miami, Goteborgu, Gandawie, Paryżu, Montrealu, Londyniei Melbourne, przyszedł czas na Warszawę. W ramach wykładów, labów i   warsztatów będziemy   pracować nad rozwi?zaniami ważnych kwestii społecznych. Eksperci z USA, Francji i Polski przestawi? najnowsze trendy   w sposobach komunikacji społecznej, storytellingu, gamifikacji i virtual reality. Zbadamy w jaki sposób możemy zaangażować transmedia i najnowsze technologie   do stworzenia projektόw poprawiaj?cych jakość życia społecznego. Hasło dla Warszawy w 2016 to INNOVATE YOUR STORY.  

O POMYSŁODAWCY  

LANCE WEILERscenarzysta, reżyser, experience designer, działacz społeczny  

Absolwent Sundance Screenwriters Lab, ceniony za pionierskie ł?czenie stortellingu i technoloogii.   Magazyn   WIRED  zaliczył   umieścił go na liście „25 ludzi, którzy zrewolucjonizowali rozrywkę”.

Jego debiut, „The Last Broadcast” (1998), był pierwszym filmem z dystrybucji cyfrowej ( 20 krajów, 5 mln dolarów). Kolejny, „Head Trauma”   ł?cz?cy kino z gr?  z gatunku ARG,   został doceniony przez ponad 2,5 miliona użytkowników. Podobny projekt, Pandemics (2011), wykorzystywał ideę kolaboracji widzów/użytkowników do zatrzymania wybuchu fikcyjnej pandemii przez 120 godzin. Obecnie jest rozwijany we współpracy z naukowcami, tak by mógł służyć jako model dla ewentualnych prawdziwych epidemii i podnosić świadomość społeczn? w razie zagrożenia.

Lance Weiler jest także  dyrektorem Institute for Experiential Learning and Applied Creativity i Digital Storytelling Lab na Uniwerystecie Columbia w Nowym Jorku,   gdzie zajmuje się badaniem nowych form narracji, a także nowych sposobami uczenia się  i zarz?dzaniem kreatywności?. Obie jednostki powstały jako rozszerzenie inicjatywy Learn Do Share. Zasiada także w dwóch komitetach Światowego Forum Ekonomicznego, współpracuje jako konsultant z organizacjami pozarz?dowymi i narodowymi (Dania) i przedsiębiorstwami z listy Fortune 500. W 2013 roku powołał Connected Sparks – przedsięwzięcie tworz?ce zabawki nowej generacji i projekty transmedialne dla dzieci. Pierwszy z nich – Lyca's Adventure został nagrodzony przez Tribeca Film Institute prestiżowym stypendium New Media Fund. W tym samym roku serial grywalizacyjny o krysie energetycznym „Collapsus” został   nominowany do nagrody Emmy, a „Bear 71” do Webby w siedmiu kategoriach.  

www.lanceweiler.com

Twitter: @LanceWeiler

PROGRAM KONFERENCJI  

LEARN. Uczymy się  od najlepszych. W części konferencyjnej wezm? udział m.in: Lance Weiler (USA), Maya Zuckerman (USA), Christilla Huillard-Kann (FRA), UNESCO (Tim Francis), Jacek Siadkowski (PL), Agnieszka Kruk (PL), Marcin Łunkiewicz (PL), Łukasz Rosiński (PL).

DO. Ci, którzy wcześniej byli publiczności?, staj? się współtwórcami.

Warsztaty przeprowadz?: Fundacja Highlight/inaczej, FUZERS, mimo.ooo, Aleksandra Więcka

SHARE. Dzielimy się tym, czego się nauczyliśmy.

Prezentacje: Instalacja wirtualnej rzeczywistości

ADRESACI

Konferencja   ma charakter multidyscyplinarny i   otwarty. Jest adresowana do szerokiej grupy odbiorców, między innymi:

 • branży kreatywnej: producentów i twórcy audiowizualnych, reżyserów, scenarzystów,     designerów
 • branży TECH -   informatyków,   programistów,   projektantów gier
 • przedstawicieli mediów i branży reklamowej
 • działaczy społecznych
 • marketerów i przedstawicieli biznesu  

PRELEGENCI  

MAYA ZUCKERMAN  

Producentka transmedia, Culture Hacker, ł?czy w pracy doświadczenie w wielu obszarach: film, produkcję, VFX, gaming, brand narrative. Pracowała przy realizacji dużych produkcji fabularnych, między innymi „Ghostbusters” i „Star-Trek online”. Maya została uznana za jedn? z pionierów „kobiet w transmedia” przez PBS/POV website.  

TIM FRANCIS  

Associate Programme Specialist w departamencie Komunikacji i Informacji UNESCO. Koordynował pracami nad kampani? #Unite4Heritage dla UNESCO, której celem było zaangażowanie młodych ludzi w dwustronn? dyskusję nad wartości? dziedzictwa kulturowego i kulturowej różnorodności. Kampania była skierowana przeciw ekstremizmowi i radykalizacji młodzieży.  

CHRISTILLA HUILLARD-KANN  

Producent i współzałożycielka Elda Productions. Wcześniej pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora odpowiedzialnego za nowe media w Radio France, a także redaktora w dziale dokumentu Arte France. Pracowała również jako dziennikarka i reporter w France Inter, jednym z głównych publicznych nadawców radiowych we Francji.

AGNIESZKA KRUK

Scenarzystka, wykładowczyni scenariopisarstwa, organizatorka największego w Polsce festiwalu dla scenarzystów Script Fiesta, tłumaczka wybitnego podręcznika Lindy Aronson "Scenariusz na miarę XXI wieku", jedyny w Polsce certyfikowany script coach, założycielka StoryLab.pro. Pracuje jako konsultant ze scenarzystami, powieściopisarzami i filmowcami.

JACEK SIADKOWSKI  

Ekspert w dziedzinie grywalizacji, trener, przedsiębiorca. Autor publikacji Grywalizacja. Zrób to Sam!, laureat prestiżowych stypendiów i prezes Fundacji Highlight/inaczej, która wdraża i bada wykorzystanie grywalizacji w projektach społecznych.  

Udział w LEARN DO SHARE jest bezpłatny. Rejestracja obowi?zkowa.

Rejestracja na: http://www.learndoshare.net/warsaw/ od 25 maja 2016

Facebook: https://www.facebook.com/learndosharewarsaw/

Twitter: @LearnDoShare  

ORGANIZATOR W POLSCE

VISION FACTORY

Producent Transmedia, współpracuje z producentami audiowizualnymi na rynku polskim i międzynarodowym w rozwijaniu formatów transmedialnych

http://visionfactory.pl/en/

WSPÓŁORGANIZATOR

NARODOWY INSTYTUT AUDIOWIZUALNY

Narodowy Instytut Audiowizualny (NInA) to nowoczesna instytucja kultury, która już od dekady zajmuje się digitalizacj?, udostępnianiem i promocj? polskiego dziedzictwa audiowizualnego. Misj? statutow? NInA jest gromadzenie, archiwizacja, rekonstrukcja i udostępnianie najbardziej wartościowych przejawów kultury filmowej, muzycznej i teatralnej.

NInA działa w sieci i poza ni?. Swoje  nieustannie powiększaj?ce  się zasoby  publikuje w internecie. Poprzez serwis Ninateka (www.ninateka.pl) udostępnia ponad 6000 materiałów audio i wideo dotycz?cych kultury. Od niedawna wszystkie archiwizowane przez NInA zbiory, blisko 14  000 materiałów trwaj?cych ł?cznie ponad 3000 godzin, można przegl?dać w stacjonarnym Archiwum NInA w nowej siedzibie Instytutu. NInA jest wydawc? Dwutygodnik.com, internetowego pisma o kulturze, które na bież?co relacjonuje i opiniuje życie kulturalne i społeczne w kraju i za granic?, oraz serwisu edukacyjnego Muzykoteka szkolna (www.muzykotekaszkolna.pl), stymuluj?cego zainteresowanie muzyk? wśród dzieci i młodzieży.      
  
Działalność internetow? dopełniaj? wydarzenia realizowane stacjonarnie przy ul. Wałbrzyskiej 3/5  na warszawskim Służewie m.in. projekcje filmowe, wystawy, debaty, warsztaty, seminaria i konferencje zarówno dla profesjonalistów jak i amatorów sztuki audiowizualnej, w tym także rodzin z dziećmi, młodzieży i seniorów. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.  

NInA kształci świadomego odbiorcę i twórcę kultury audiowizualnej, prowadzi działania z zakresu edukacji audiowizualnej oraz kultury 2.0, współpracuje z ekspertami w zakresie nowych mediów, prawa autorskiego, archiwizacji i rekonstrukcji cyfrowej.  

Instytut od pocz?tku swojego istnienia jest także wydawc? wielu unikatowych na rynku serii DVD i CD przedstawiaj?cych wybitne polskie filmy animowane i dokumentalne, jak również najnowsz? twórczość współczesnych kompozytorów oraz reżyserów teatralnych i operowych. NInA koprodukuje filmy fabularne i dokumentalne takie jak nominowana do Oscara Joanna Anety Kopacz, Hiszpanka Łukasza Barczyka, Ziarno prawdy Borysa Lankosza czy Inny świat Doroty Kędzierzawskiej.

Więcej na www.nina.gov.pl, www.ninateka.pl, www.dwutygodnik.com, www.muzykotekaszkolna.pl oraz stacjonarnie  w NInA, ul. Wałbrzyska 3/5   02-739 Warszawa.  

MIEJSCE KONFERENCJI

NarodowyInstytutAudiowizualny
ul. Wałbrzyska 3/5   02-739 Warszawa
www.nina.gov.pl    

PARTNERZY

 • Urz?d Miasta st. Warszawy
 • Instytut Francuski
 • Francusko-Polska Izba Gospodarcza
 • Akademia Leona Koźmińskiego
 • Warszawska Szkoła Filmowa
 • Chimney Poland
 • Story Code Warsaw
 • LifeTube
 • Filmteractive  

PATRONI MEDIALNI

 • Gazeta Wyborcza iLab
 • Audiowizualni.pl
 • Interaktywnie.com
 • Mediarun

KONTAKT:  

Marlena Przybyszewska
Vision Factory
T + 48 603  112 979
E marlenap(@)visionfactory.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!