Partnerzy

Laureaci 4. polskiej edycji międzynarodowego konkursu Prix Galien

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><strong>Innowacyjne leki, szczepionka, „sztuczna kość” oraz profilaktyczno-edukacyjna kampania „Servier dla Serca” zwycięzcami 4. polskiej edycji międzynarodowego konkursu Prix Galien</strong></span></span></p>

>

  „To s? leki, które stanowi? przełom i daj? możliwość ocalenia tysięcy pacjentów ze względu na efektywność swojego działania. Wielki ukłon w stronę tych, którzy je opracowali” - powiedział prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik, przewodnicz?cy Kapituły Konkursu, podczas uroczystej gali wręczenia medali Prix Galien.

PRIX GALIEN Polska 2016 – laureaci:

I. kategoria: Innowacyjny produkt leczniczy:

1.1 innowacyjny produkt leczniczy stosowany w leczeniu otwartym:

Nagroda dla BOEHRINGER INGELHEIM MARKETING SP. Z O.O. za: empagliflozynę – jedyny, nowoczesny, doustny lek przeciwcukrzycowy zmniejszaj?cy ryzyko śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych o 38%. Cukrzyca typu 2 to obecnie jeden z najistotniejszych czynników ryzyka choroby sercowo-naczyniowej. Zgony z przyczyn sercowo-naczyniowych s? najczęściej stwierdzanymi zgonami wśród chorych na cukrzycę typu 2 i stanowi? ok. 50-70% zgonów w tej grupie pacjentów.

1.2 innowacyjny produkt leczniczy stosowany w leczeniu zamkniętym:

Nagroda dla JANSSEN-CILAG POLSKA SP. Z O.O. za: ibrutynib - innowacyjny lek stosowany w leczeniu chorych na przewlekł? białaczkę limfocytow?, chłoniaka z komórek płaszcza i makroglobulinemię Waldenströma.

1.3 innowacyjna szczepionka:

Nagroda dla MSD POLSKA SP. Z O.O. za: 9-walentn? szczepionkę przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (rekombinowan?, adsorbowan?) posiadaj?c? aktualnie najszerszy możliwy zakres ochrony przed chorobami wywoływanymi przez wirusa HPV.

1.4 innowacyjny sierocy produkt leczniczy:

Nagroda dla AMGEN BIOTECHNOLOGIA SP. Z O.O. za: blinatumomab – pierwsz?, przełomow? immunoterapię zarejestrowan? do stosowania u pacjentów z nawrotow? lub oporn? ostr? białaczk? limfoblastyczn? z prekursorowych limfocytów B bez obecności chromosomu Philadelphia.

II. kategoria: Innowacyjne odkrycie naukowe:

Nagroda dla prof. dr hab. Grażyny Ginalskiej z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie za: kościozastępczy biomateriał implantacyjny nowej generacji dla medycyny regeneracyjnej – popularnie nazwany „sztuczn? kości?”. To oryginalne rozwi?zanie w zakresie nowoczesnych preparatów implantacyjnych III generacji.

W kategorii III: Innowacyjny wyrób medyczny nagrody nie przyznano.

IV. kategoria: Innowacyjna kampania zdrowotna:

Nagroda dla SERVIER POLSKA SP. Z O.O. za: „Servier dla Serca” - profilaktyczno- edukacyjn? kampanię, której głównym celem jest edukacja i zwiększanie świadomości zdrowotnej społeczeństwa w zakresie czynników ryzyka chorób układu sercowo- naczyniowego oraz wynikaj?cych z nich zagrożeń, a także badania profilaktyczne i promocja profilaktyki i zdrowego stylu życia.

Główn? ide? Prix Galien jest uhonorowanie wysiłków ludzi pracuj?cych na rzecz zachowania zdrowia i opracowywania nowych terapii.

***  

Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 16 listopada w hotelu Hilton w Warszawie.

Na galę przybyli licznie przedstawiciele środowiska naukowego, medycznego i farmaceutycznego.  

Patronat honorowy nad tegoroczn? edycj? Prix Galien Polska roztoczyli: Ambasada Francji, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Rada Główna Instytutów Badawczych oraz Narodowe Centrum Nauki.  

Podczas gali Prix Galien Polskawręczone zostały dwa stypendia dla naukowców.  

Stypendium Prix Galien w wysokości 10  000 zł otrzymała Joanna Stachura z Zakładu Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za badania dotycz?ce potencjalnego zastosowania inhibitorów tioredoksyny w terapii przeciwnowotworowej.  

Laureatem stypendium naukowego Ambasady Francji został dr hab. Paweł Zajdel - adiunkt w Zakładzie Chemii Leków Katedry Chemii Farmaceutycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Dr hab. Paweł Zajdel koordynował interdyscyplinarny zespół naukowców, który opracował now? grupę zwi?zków o działaniu terapeutycznym na ośrodkowy układ nerwowy. Przedmiotem ich wynalazku s? cz?steczki o nieopisanym do tej pory podwójnym mechanizmie działania, wykazuj?ce właściwości prokognitywne, tj. mog?ce poprawić funkcje poznawcze u osób z zaburzeniami demencyjnymi, chorob? Alzheimera. Nagroda to miesięczny staż w wybranym ośrodku naukowym we Francji.  

Serwis PR: 7PR, Anna Jagnyziak, +48  502  555  165, anna.jagnyziak@7pr.com.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!